Dødens Engel

Jeg er dødens engel. Jeg er en del af Mariaenergien. Jeg er med ved alle fødsler og dermed alle overgange til andre planer. Jeg er med både  når mennesker fødes og de dør. De rene af hjertet kan se mig danse som Shiva, når jeg hjælper mennesker med overgangen til nyt liv.
Mange er bange for mig. De er bange, fordi de er bange enten for livet eller for døden. Så mange illusioner er der på Jorden omkring livet og døden.
Nogle tør ikke leve af frygt for døden, og andre tør ikke dø af frygt for livet

Jeg siger jer: Mange bliver meget forbavsede, når de forlader den fysiske verden. De ved ikke, hvor de er, eller hvad der er sket.
Mange af mine engle hjælper mig med at føre sjælene derhen, hvor de hører hjemme. Ingen er længere i den grå zone, end de har behov for. Sådan ligeså på Jorden.
Mange mennesker går også rundt på Jorden i en grå zone eller sky af bekymringer og negativitet, som holder andre mennesker væk og depressiviteten indenfor. Måske I har set to mennesker fra samme kår, hvor den ene er ganske glad og optimistisk, og den anden går nærmest på selvmordets rand. Hvorfor denne forskel?

Alt dette opstår i menneskets tanker. Mørke tanker fordriver lys, glæde og optimisme. Jo mere  den enkelte focuserer på mørke, jo mere kommer der tilstede. Ligesådan med lyset. Så tænk lyse, lette og gode tanker kære børn. Det er meget lettere at være glad og let om hjertet end at være sur og tvær. Mange mennesker bruger oceaner af energi på mørket og provokeres uvægerligt af glade og tilfredse mennesker. De bliver let vrede og aggressive, og bebrejder andre derfor. I virkeligheden er det deres eget indre, (tanker/følelser) det handler om. Der findes intet udenfor jer selv kære. Det handler IKKE om de andre. Det handler om JER

Tillad ikke andre at tage jeres energi, at tage jeres glæde. Vi ser det så ofte, at mennesker lader sig påvirke i ugunstig retning af deres medmenneskers dårlige humør. Lad det være kære børn. Bevar jeres selv indtakt, beskyt jer mod energistjælerne ved at vende jer bort eller løfte dem i kærlighed.

Jeg samarbejder med mange devaer, disse vidunderlige lysvæsener, som arbejder  rundt omkring mennesker i sorg og vrede. De er i sandhed tro tjenere for Vor Herre, som de kalder Den Lysende. Ja sandelig han lyser mest af alle min kære Jesus Sananda Christ

Jeg har mange legemer og viser mig for mennesker og dyr på mange måder, men frygt ej kære børn, for jeg kommer jo altid for at hjælpe jer. Jeg siger jer: Frygt ej for døden, for den er smuk, den er vidunderlig. Den er som en fødsel til nyt liv. Den er en del af livet. Den er liv endnu mere virkelig end den form for liv, I kender fra det fysiske plan på Jorden
Døden er en illusion.
Energi kan ikke forgå, men forvandles fra en form til en anden. Det er i sandhed, det der sker

Jeg er Dødens Engel


Kanaliseret af Birgit Elisabeth Friis Emdal 25 maj 2004