Katastofen i Asien

Kære alle. Jeg har fra højeste sted, vor Far i universet fået dette budskab

Kære børn
Jeg er jeres far. Jeg er overalt og i alle. Intet menneske, dyr eller plante forlader det fysiske plan uden mit vidende
Sorg, fortvivlelse, medfølelse og ikke mindst afmagt har i disse dage ramt mange af jer
Men det er netop her i al jeres afmagt, at jeg vil tage over og løfte jer i kærlighed. Tillad det at ske!
Vid at disse natur katastrofer er et led i den Guddommelige Plan for Jorden
Alt var forberedt på de åndelige planer til at tage imod alle disse sjæle, som skulle forlade det fysiske plan.
I Quan Yin's lysende tempel for medfølelse, kærlighed og omsorg stod mange engle og mestre klar til at tage imod og løfte i kærlighed
Hørte I klokkerne? De ringede i god tid inden flodbølgen kom. Hvem ringede de for spørger I måske. Kære børn de ringede for jer alle.
Mine kære vise skabninger som elfanterne er, de hørte varslet

I sandhed har elefanterne hjulpet og hjælper mennesker med deres styrke og nænsomhed
Også mange af jer hørte klokkerne, og har hjulpet og hjælper med at sprede lys og kærlighed både bevidst om dagen og på de åndelige planer om natten, når jeres krop finder hvile
Nu er tiden kommen for alvor til, at  mennesker skal hjælpe hinanden uanset land, race, religion eller politiske overbevisninger.

Moder Jord er en del af jer alle. Når hun ryster og sender kæmpebølger op på land til mennesker, dyr og planter, så renser hun sig selv og jer i jeres legemer. I har mange legemer ligesom hun og karma ligeså
Forstå at intet er tilfældigt, alt er afhængigt af hver enkelts menneskes valg af handlinger til enhver tid. Jeg har givet jer en særlig gave: Den frie vilje. Viljens kraft fra hjertet også kaldet den gode vilje. Det er den kraft vi fremmer, når Moder Jord ryster og renser
Moder Jord  hjælper mennesker på denne måde med at åbne for hjertet og fremme medfølelse og kærlighed og respekt for alt, jeg har skabt

Sai Baba har fortalt jer: Der er kun en Gud og han er allestedsnærværende
Der er kun en religion, kærlighedes religion
Der er kun et samfund, menneskehedens samfund
Der er kun et sprog, kærlighedens sprog

Se det mine børn er den sandhed vi sammen arbejder på at fremme på Jorden, så den kan blive en lysende Christusplanet
Utallige mesterenergier er sat på Jorden for at hjælpe netop med dette også dig, der læser dette lige nu.
Du kan gøre en forskel. Den bedste måde du kan hjælpe på er at sprede lys og kærlighed via dine tanker, ord og ikke mindst handlinger
Forsøg at opfylde de behov, du møder på din vej
Giv en hjælpende hånd til dem, der rækker ud efter den
Vær stille og kontakt dit hjertecenter og gå i forbøn for alle dem, der er i nød og tung energi

Lyset er altid stærkere end mørket
Lad Jorden Lyse!

Jeg har sendt Sai Baba til jer for at minde jer om:

"Først er du i lyset, så er lyset i dig, så er du lyset"


Jeg er jeres sande Far


Kanaliseret af Birgit Elisabeth Friis Emdal 5.1 2005

www.Christspirit.com