Kuthumi

Kanalisering v. Birgit Elisabeth Friis Emdal, Krypten, KBH d. 9-8-04 


God dag mine børn. Velkommen i Guds lys, jeg er Johannes Kuthumi. Vi kender hinanden så godt og jeg har nogle gode nyheder til jer. Nu er det snart høsttider, men dette i mere end én forstand.
Der er så meget nyt til jer, og som I har sået skal I også høste.
Alle der er til stede her i aften er på vej ind i noget nyt. Vi kan godt kalde det en udvidelse. Et helt nyt kapitel i jeres liv.
Nogen skal starte nyt arbejde, nogen skal have børn, nogen skal have ny partner, nogen skal flytte. Og rigtig mange af jer skal flytte i jeres bevidsthed. I bevidstheden om, hvem I er og hvad I kan og hvad I ikke kan.
For I kan alt muligt mine kære børn.
Jeg vil minde jer om tankens kraft. Tænk stort og tænk kærligt om jer selv. Tænk succes om jer selv, og det vil lykkes for jer.
Der er flere til stede her i aften der har haft og har en følelse af at gå i dødvande. At energien er gået i stå. Det kan både være økonomisk. Det kan være følelsesmæssigt. Ja, på alle områder.
Jeg siger jer, til jer der er her, her i aften: Stilhed før stormen. Og hvis I er stille nok så kan I også mærke, se og høre, hvad det er der er på vej.
Og frygt ej, for det er noget godt der er på vej til jer. Det er til det bedre. I får det sådan som I gerne vil have det.
Javist gør I det.  Hvordan er det I har det? Hvordan er det I vil have det? Hvad er det I tænker om jer selv? Hvad er det I siger om jer selv?
Vid at ord manifesterer. Hvad er det I går og siger om jer selv. Hvad er det I tænker?
Derfor vil jeg minde jer om, endnu en gang: Tænk stort, tænk kærligt.
I vil nå vidt, I der sidder her i aften.
Når jeg siger dette, at I vil nå vidt, så mener jeg også I er i fuld kontakt med det der står skrevet i jeres livskontrakt.
Mange af jer er så tæt på det mål som I har sat jer inden I gik til jorden.
Energien er for længst startet, og trianglen vil gå op for jer. Det I tænker, det I føler og den måde I handler på.
Så følger I jeres hjerter kære børn. Det er det nye der ligger foran jer. De nye energier der jo også er på vej, ikke blot til jer men til hele jorden. Og jer der sidder her i aften er jo også nogle af dem der har sagt ja til at gå foran og inspirere andre mennesker, og hjælpe andre mennesker i det talte, i det skrevne ord. Ved at lave billeder, ved at lave musik, ved at danse. Der er mange måder og mange veje. Gud har ligeså mange veje som der er mennesker og dyr.
Javist, sådan er det.
Hvad er din vej? Hvad er det der bringer dig glæde?
Hvad er det der gør dig let om hjertet?
Det er jo da det at det handler om. Og tillad dig selv at gå i den retning. Den vej der er din. Uanset hvad andre måtte tænke eller mene derom. Tillad ikke andre at stoppe jer.
Der er flere af jer der har hørt fra jeres nærmeste. Bekymringstaler om hvad det er I gør. Hvad det er I har gang i. Hvad det er I ønsker jer.
Men dette er jo blot kærlighed til jer, at de bekymrer sig.
Lyt til dem, og tak for deres råd og så går I den vej der er jeres.
Det er særdeles vigtigt for alle mennesker, men især også til jer som gruppe i aften. Da har I noget til fælles. Og dette er at passe godt på jeres nærmeste, jeres familie, jeres forældre, bedsteforældre, søskende og børn.
Hvad nytter det at tænke fred? At ønske fred for verden, hvis der er ufred i de tætte relationer. Eller til dem der bor tæt på jer, jeres nabo eller genbo. Men jeg minder jer om for jer her i aften, som gruppe er det i særdeleshed vigtigt at skabe fred blandt jeres nære relationer. Jeres biologiske familie.
Alle jer der er her I aften har fundet frem til også den spirituelle familie. Det er jo bl.a. den I sidder i, i aften, og flere af jer har også kontakter til andre grupper der har kontakt med det spirituelle.
Fornægt ikke jeres broder, jeres familie, men tag vare om dem. I har valgt hinanden for at hjælpe hinanden. Og jo mere I ved, jo større ansvar har I også for at bruge det hele.
Hvad nytter det at vide det rigtige, hvis man dog handler i den gale retning?
Gå den rette og den lige vej. Den kærlige vej. Lysets vej. Og tilgiv, tilgiv alle dem der har været forbi jer, eller er i jeres nærhed. Dem I føler jer svigtet af, eller såret af på den ene eller anden måde.
Jeg ber jer i dette øjeblik endnu en gang lægge hånden over på jeres hjerter og lukke øjnene og gå dybt ind i dig selv. Glem hende eller ham der sidder ved siden af, men gå ind og få de billeder, følelser inde i dig, hvem det er jeg taler om. Og så tilgiv med hjertet.
Tilgiv dem, tak dem for det de for længst har bragt dig. De har alle som en været med til at gøre dig til den, den du er, og du ved det. Og jeg ved det. Vi ved det, men det er vigtigt at give slip og tilgi’. Det er den største gave af dem alle, kære børn. Den største kærlighedsgave I kan give dem og I kan give jer selv. Så I er parat til alt det nye der venter lige om hjørnet, for det gør det, og det er til det bedre. Og jo gladere I er og jo lettere om hjertet I er jo nemmere når I jeres mål og jo flere, endnu flere mennesker kan I bringe lys og kærlighed til. Og løfte sammen for sammen er I stærke.
Måske du stille og roligt i dine tanker også vil sige noget til disse mennesker. Det kan også være et dyr.
Der er en til stede her i aften der går med lidt dårlig samvittighed overfor et dyr du har kendt til.
Tilgi’ dig selv for det min ven. Kærlighed fra dyret til dig er i højeste grad stadig intakt.
Og jeg siger dette til jer for at minde jer om at dyrene ikke dømmer. Har du skældt et dyr ud og det trykker sig og bliver ked, er det det første til at tilgive dig når du kommer og er glad igen.
Gør da ligesom dyrene overfor de mennesker du har været ked af, gal på, irriteret på. Tilgiv. Og le, le af dig selv. Le sammen med de mennesker næste gang du ser dem. Og I får muligheder derfor. Det sørger vi for herfra. Så let energien og giv slip.
Alle som en er I meget brugbare. Alle mennesker er kanaler. I der er kommet her i aften er særdeles brugbare til at inspirerer andre mennesker. Inspirerer dem til at gå den rette vej for dem. Og stå fast på det som de føler for. Mærk efter i hjertet.
Flere af jer der til stede har haft en del træthed hen over denne sommer. Så har I tænkt: Det er nok på grund af det manglende lys, sol.
Javist, men det er langt mere end det. For der er en stor transformation i gang inden i jer. Alle som en er I blevet hævet i energi. Hver eneste celle i jer er I blevet hævet i vibration og nogle har mærket det som træthed. Nogle har mærket det som trykken for brystet, i ørene, forbigående hovedpine, svimmelhed og andet af denne art.
Flere af seglene er ved at blive åbnet. Ja, her taler jeg om de 7. De 7 segl, de 7 chakra.
Mange bliver åbnet på det tredje øje, på halschakraet og nogle på kronen.
Kronen på værket. Se jer selv med en krone på.
Vores gode ven Jesus står omtalt som kongernes konge, hvem er da alle I andre. Jeg siger jer, I er konger og dronninger. Føl jer værdige til at tage kronen på. Og vid at I kan gøre, som han ofte har fortalt i det talte og det skrevne ord igennem tiderne.
Nu siger han det igen i dette øjeblik igennem mig: ”Tænk stort og kærligt om jer” For I manifesterer jeres liv hver eneste dag i det I tænker i den måde I handler på. Og jeg siger jer, apropos. At disse mennesker I har været inde og tilgive nu, der er intet udenfor jer.
Det handler om jer og ikke om alle de andre som I kigger på og lytter til.
Der findes mange illusioner på jorden. Dette er en af dem. Dette at det skulle handle om de andre. At det er de andre der er noget i vejen med på den ene eller den anden måde. Der er ikke noget i vejen med nogen, ej heller med jer.
Det jeg taler om er at se rent. Se det sådan som det virkelig er. Se jer selv i spejlet. Se jer selv dybt i øjnene. Kig på hvem I er, og spørg jer selv hvor kommer jeg fra.
I sandhed er der mange, både stjerne og englemennesker til stede i aften. I har været vidt omkring i Guds rige.
I Guds rige er der mange universer og mange boliger, og flere af jer har også gentagne gange spurgt både mennesker og indeni jer selv, Sendt bønner af sted: Hvem er jeg?
Jeg skal svare jer hvem I er. I er ikke kun jeres tanker, ej heller jeres følelser. I er ikke jeres krop, jeres tanker.
I er alle som en centre af bevidsthed, kærlighed, lys og kraft. Og I er alle på vej, I er alle en del af det Guddommelige univers.
I er Guddommelig energi i en fysisk krop.
Lige for tiden så har I en fysisk krop. Og indimellem inkarnationerne så har I andre kroppe og samtidig med I sidder her så sidder I også i visdommens hal på det buddiske plan og lytter og bliver undervist. For, for oven således også for neden.
Javist, I har også legemer der. Det er blot ikke alle der er bevidste derom. I har utallige legemer. Og flere af dem der er til stede her i aften har også flere af de fysiske legemer.
Nå, tænker du så måske, kan det så også lade sig gøre.
For Gud er alt muligt.
Hvor bevidst du er om det ene eller andet, handler jo om dig og din udviklingsvej. Hvor mange gange har du vandret på jorden, er fysisk død og derefter vendt tilbage. Der findes også flere mennesker der tænker eller siger højt” jeg skal ikke være på jorden igen. Dette er den sidste inkarnation på jorden”
Nå, Det var interessant. Er det sandt? Mærk efter i hjertet. Jeg siger ikke at det ikke er sandt.
Jeg vil sige det på den måde ” man har en mening til man får en ny”
Der er mange opgaver til jer der sidder her i aften. Opgaver i forhold til Den Guddommelige Plan. Disse opgaver står beskrevet i bladet om jer i Akachiearkivet. Dette åndelige arkiv som alle har adgang til men som ikke alle kigger i.
Hvor findes da dette arkiv? Det findes i din højere bevidsthed. Det findes i dit hjerte. Det findes på visdommens plan. På Mesterplan.
Hvad er en Mester?
Kære venner I er Mestre. Det er jeres sjæls energi. Lyt da til jeres sjæl. Jeres hjerte. Jeres samvittighed, den indre stemme.
I har alle svar om jer, hvis I lytter. Hvis I er stille nok.
Men mange mennesker vil hellere høre svarene igennem andre mennesker, end at turde tro på det I selv får at vide.
Vi vil herfra gøre alt hvad vi kan for at bekræfte jer i det som I selv har hørt. I kan bede om det.
Husk at bede om hjælpen, kære børn. Og i sandhed er der mange til stede her i aften der hellere vil give end modtage. Vær ikke bange for at bede om hjælpen for den er der, også til jer. I stort såvel son i småt.
Men husk det med familien. I får brug for den. I får brug for at have en god base, et godt grundlag, og hvem er dog nærmere jer end dem der binder med blodets bånd?
Jeg minder jer om det fordi I har bedt mig om det. Og det har I fordi det er nogle af de punkter der står i jeres livskontrakt. Denne kontrakt som alle mennesker har med i dåbsgave. Hvor der står hvem I skal inkarnere med, hvad I skal lære denne gang og hvad der skal opløses fra fortiden.
Og det er i alles interesse at denne kabale går op. Og det ser det også ud til at den vil. Det er op til jer for det er jeres ansvar at sige ja tak til opgaven med kærlighed og respekt.
Skriv eller ring til den du tænker på. Send kærlige tanker af sted. Dette kan også være nok for så skriver eller ringer personen nemlig til dig. Det var jo også en mulighed. Eller tal til personens sjæl og vid at det vil blive hørt. Der er mange måder. Brug den der er bedst for dig.
Altid at starte derhjemme hos dig selv. At feje for din egen dør først. Det vil bringe fred og energi til dig i en grad du har savnet.
På mange måder er det et skelsættende år for jer der er kommet her i aften. Dette år 2004 som I vil huske resten af jeres tid op jorden. Ja det er stort, så jeg vil anbefale at skrive det ned som vil hænde jer. Jeg vil tillade mig at bruge ordet små og store mirakler. Miraklernes tid er ikke forbi. Dette vil I sande de indeværende år. Det I har lagt energi på, det I har ønsket jer. Og der var jo flere ønsker. Jeg har nævnt nogen i starten. Børn, partnere, arbejde, økonomi, nytænkning. Det er det der ligger lige om hjørnet. Så vær åbne kære børn. Vær åbne for det nye og gør jer rede. Ryd op omkring jer og slut fred ikke mindst med jer selv.

Dette var ordene. Adonai.