Frem mod 2012

J
eg er Kuthumi.

Jeres ven og ligeværdige. Nyder I at dagene er blevet længere? Nyder I livet kære venner? Vid at intet er tilfældigt. Alt hvad der er sket jer er i sandhed selvskabt og har sin helt egen betydning for jer og jeres liv. Flere af jer har i disse dage konstateret forunderlige ting i forbindelse med jeres tankevirksomhed. Denne stærke kraft, som det er. Vær opmærksomme på den, og skab gode tanker i alle forhold. Flere af jer er i fuld gang med nye gøremål, men alle som en af jer, der læser mine ord skal vide, at vi herfra har fine planer med jer alle, og at meget er sat på plads allerede her i begyndelsen af året. Sat på plads i samarbejde med jer i forhold til det, der skrevet står i jeres livskontrakter. Forvent derfor at meget nyt også vil blive manifesteret for jer her på Jorden. Foroven således også forneden. Denne lov vil I komme til at sande mange gange i år

I kan alle som en med sindsro glæde jer, for det er glædens år, I står overfor, men meget er i færd med at blive renset væk fra jer af gamle overbevisninger, fortidstraumer og andet der ikke længere er brugbart for jer
Vær opmærksomme på jeres behov og følelser, for det er stærke energier, der går til Jorden i dette forår, hvor Christusenergien atter vil strømme til Jorden og ramme enhver, der hvor der er brug for det
Dette betyder også, at gammel vrede, sorg, frustration kortvarigt kan blusse op, men kun for at forlade jer igen til fordel for alt det nye glædelige og kærlige, der venter jer
Frygt ej kære venner. I er nået langt i jeres bestræbelser på forbedringer i jeres liv, og absolut ingen handlinger eller tanker vil gå ubemærket forbi, hverken på Jorden eller på andre planer. Derfor handl udfra jeres hjerter og følg glædens vej hver dag i det store såvel som i det små.

De næste år frem til 2012 bliver travle tider for jer alle. Det er så vigtigt, at I husker på at passe på  personlige energi, og hele tiden holde den vedlige. Dette kan måske lyde banalt, men hver gang I glemmer jer selv kære børn, taber I jeres energi og skal bruge ekstra meget energi, for at finde balancen igen. Forstå at alt er energi, og jo mere I er i stand til at udnytte energien korrekt, jo bedre kan vi også herfra bruge jer til at hjælpe andre mennesker, dyr eller hvor der er behov herfor
Flere mennesker har, ligesom Sai Baba, valgt at bære smerter for andre mennesker. Der er nogle af jer, der også gør dette, dog mest ubevidst.. Det kan være både fysisk eller psykisk. Husk derfor gerne at rense jer med den violette flamme, og glem ikke at bede om hjælp, hvis det bliver nødvendigt.
I er ikke alene. Ingen menensker er alene. Ej heller der, hvor I måske føler jer allermest alene. Det er jo netop der, jeres sande far i Universet, Gud er tættest på jer

Mange lidelser findes på Jorden i denne stund, og mange menensker bliver prøvet på tålmodighed, vedholdenhed og ikke mindst tolerance overfor andre. Nogle af de store dyder.
Vid at det på ingen måde er tilfældigt at netop Danmark er det land, der lige nu er i modvind rundt omkring i verden

Et af de mindste lande ja, men et land som har en større opgave at udføre. Ligesom mennesker har sin personlige livskontrakt, således har også de enkelte lande deres. Derfor er det ej heller tilfældigt, hvor det  enkelte menneske inkarnerer

Muhammed, fred være med ham, er også en del af min energi, alle er vi en, og jeg ønsker at gøre opmærksom på den vigtige mission Danmark, og dermed også jer kære venner! -  har med hensyn til at skabe større respekt og forståelse for andre kulturer og religioner end lige ens egen. Der er en vej til at løse denne konflikt og alle andre konflikter på, og det er tilgivelse og kærlighed.

Fra åndelig side arbejder vi på at nedbryde skel imellem mennesker, så istedet for at dele op i race, hudfarve, religion og kultur at lade kærligheden stå i højsædet, kærlighed til alt, der er skabt. Derfor kom hinanden i møde, istedet for det modsatte. Start gerne med dine nærmeste, din familie, venner og nabo

At samle alle til en enhed, nemlig menneskeheden, det er i sandhed det, det handler om. I er alle som en med dertil. Dette er i store træk den Guddommelige plan for Jorden

Jorden skal blive en lysende Christusplanet, Fred på Jord,
Adonai


Kanaliseret af

Birgit Elisabeth Friis Emdal, februar 2006


www.Christspirit.com