Elskede børn, vær stærke i troen og hav tillid til jeres Far i universet.

Mange mennesker bliver for tiden udsat for prøvelser -  store eller små alt efter hvem du er, og hvilke forudsætninger du har. Husk at intet menneske får større prøver end de faktisk kan klare. Vid at hvis I nu for alvor omsætter jeres tro til handling, vil det bære frugt i enhver henseende. Det er store værdier, I nu kan hente hjem til jer selv og andre mennesker, alle dem I kender og elsker. Vær gode ved hverandre kære børn, hav medfølelse og forståelse, det er så lidt, der skal til -  for så meget der kan vindes derved.
Energierne bliver daqligt højnet på Jorden, og hver gang frekvensen er steget med en oktav, mærkes det af mange mennesker som energiskift med ofte fysiske symptomer til følge. Disse symptomer kan mærkes som fx hovedpine, trykken for ørerne, hjertet og til tider også luftvejsproblemer.

Vær stille kære børn og lyt - lyt med hjertet til alle de budskaber som jeg sender til jer hver dag. Jeg er jo lige her, kan I ikke mærke mig?
Jeg har flere gange vist mig for børn og mennesker med åbent og rent hjerte og snart vil nogle af jer som læser disse ord også se og mærke mig.
Frygt ej kære børn for I er ikke alene, jeg følger jer tæt, så tæt og jeg mærker jeres smerter, frustrationer, vrede og afsavn. jeg vil beskytte jer alle som en og sender jer lys og kærlighed.
Alt går godt i forhold til den Guddommelige plan, som I sikkert ved findes. Jeg vil her takke jer alle med den dybeste respekt for al jeres arbejde, som I har gjort for jer selv, for andre, for helheden. Husk at alt hvad I gør af godt for jer selv, vil gavne helheden.
Så elsk jer selv kære børn og tilstræb renhed i jeres ord, tanker og handlinger.
Lyt til børnene og de rene af hjertet. I kan kende de rene af hjertet på deres gode gerninger, kærlighed og omsorg for andre.

Se ind i dyrenes øjne, store såvel som små. Se deres uskyld og deres renhed. Alle disse guds skabninger som også er i udvikling og som både hjælper jer og lærer af jer. Hver og en er de på vej til en dag at blive menneske og gå videre i deres udvikling.
Send Jordens dyr kærlige og venlige tanker. Tanker er så stærk energi, at de samles og rammer der, hvor I har tænkt dem. Træd varmsomt, tænk kærligt om jer selv og hverandre

Jeg hilser Christus i jer alle og
takker jer fra hjertet for jeres opmærksomhed på mine ord
Jeres ydmyge tjener for Vor Herre

Maria

Kanaliseret af Birgit Elisabeth Friis Emdal 3.7 2003

Tidligere kanaliseringer
Maria, malet af Tove Mehta 2003