Alle mennesker er kanaler!
For mange mennesker er dette at kanalisere noget mystisk noget. Ikke desto mindre er det noget, vi alle gør hver eneste dag. Alle mennesker er kanaler – har kontakt med sine højere/finere legemer – lyslegemer hvoraf et af dem er vores guddommelige sjæl. Når du får en ophøjet tanke eller lys ide, hvor kommer den da fra? Den kommer jo fra lyset – din højere bevidsthed – måske inspireret fra din guide eller andre i den åndelige verden, som hjælper og inspirerer dig.
Selvom alle er kanaler, er det ikke alle, der er bevidste derom. Det er en proces, en indvielse som alle alle mennesker skal igennem på livets vej. Nogle mennesker der er klar til det, får lyst til at lære om kanalisering og ønsker at lære derom, og  måske prøve bevidst at kanalisere for sig selv og andre. For disse mennesker –måske dig? laver Stjernen weekend-kurser, hvor du kan lære at kanalisere på en enkel, men sikker måde.
Den største modstand på at kanalisere ligger i din tankevirksomhed. At kanalisere forudsætter at du kan bruge din fantasi, give slip og lade dig åbne som kanal i tillid til det, der kommer. Det er det nemmeste og det sværeste på en gang, alt efter hvem du er, og hvortil du er kommet med dig selv.
Alle mennesker kan tale med Gud. Alle mennesker kan tale med de opstegne Mestre – men det er ikke alle, der ved det! Der er jo mange der i tidens løb har prøvet at fortælle mennesker at det kun er særligt udvalgte, der kan tale med disse ophøjede væsener. Flere har også prøvet at forklare, at man skal have taget så og så mange indvielser for at kunne tale med Gud eller Mestrene. Andre igen mener at vi hellere må tale til Mestrene eller Gud igennem englene (Guds sendebude) så vi ikke forstyrrer  mestrene med vores problemer. De har jo alle så travlt. Ja det er utroligt hvad der bliver sagt og skrevet.
Jeg skulle hilse fra Gud og  alle de opstegne Mestre og sige, at det IKKE er tilfældet.
Der findes mange falske profeter. Og der kommer flere endnu. Det er for længst både sagt og skrevet. Menneskene skal lære at skelne imellem sandt og falskt, lyst og mørkt. Derfor er begge dele repræsenteret på Moder Jord!
Da Jesus vandrede på Jorden, udvalgt han sig en lille flok disciple. Disse mennesker var ikke særligt belæste eller skriftkloge,de var ganske almindelige mennesker bl.a. var der en del fiskere iblandt.
Disse gode mennesker havde et åbent hjerte, og ønskede at hjælpe Jesus og Gud med at sprede  ordet – kærlighedsbudskabet.
Jesus/Sananda  kommer stadig til mange mennesker den dag i dag, og stadig er det lettest for ham at komme til almindelige menensker, som har kærlighed til andre mennesker,, dyr og moder Jord. Mange belæste mennesker, som ellers er belæste indenfor det åndsvidenskabelige har ofte stor modtand på at åbne deres hjerter. De går mange omveje. De frygter andres bedømmelse eller fordømmelse af det, der rører sig i deres hjerter. De er oftest meget mentale. Flere bl.a. også Sananda har udtalt, at den største modstand overfor den ny tids verdenstjenere: Profeter/kanaler netop vil komme fra egne kredse: Læs: åndelige kredse. På denne måde ser vi, at det hele kører i cirkler her i universet. På mange måder gentager historien sig ,men for hver runde menneskeheden tager, sker der heldigvis fremskridt. I Den runde vi er i nu, er der fra åndelig side sat alle sejl til, så vi kan hæve niveauet på Jorden.
Utallige engle- og stjernemennesker er inkarneret på Jorden for at fremskynde og lette overgangen til den ny tidsalder: 5. dimension.
Kuthumi, (tidligere en af Jesus 12 disciple: Johannes) har givet os 4 kosmiske love omhandlende kanalisering:
1) Bevar din frie vilje
2) Du kan ikke modtage noget, der er fremmed for din bevidsthed
3) Bevar din ydmyghed
4) Sorter meddelelser og energier, og luk for det, som ikke fremmer din eller andres udvikling.
Kuthumi er den mester som arbejder meget med kontakten mellem det fysiske og det åndelige univers. Han hjælper den stadig større større mængde af inkarnerede mennesker, som får mere og mere bevidst kontakt med sin egen sjæl og derigennem andre sjæle og guider, Mestre, Gud.
Disse 4 hovedpunkter gennemgås omhyggeligt på Stjernen’s kurser, men her skal kort nævnes vedr. :
1) Det er vigtigt, du lærer at sætte grænser også overfor væsener fra andre planer/åndelige verden. Du skal bevare dit selv intakt. Ikke lade dig manipulere med.
2) Jo mere du ved, jo bedre kanal bliver du. Derfor studer universets love. Hent ny inspiration. Husk at du har bevidsthed med dig fra tidligere liv.
3) Altid husk på at der er noget, der er større end  dig. Ikke at ophøje dig selv. Du er kanal for det guddommelige, ikke Gud selv.
4) Lær at skelne og sortere. Lær at bede om beskyttelse inden du begynder at kanalisere.
Der er mange faldgruber undervejs, som mange skal lære af at falde i. De er menneskeligt at fejle, og øvelse gør nu engang mester. Alle de opstegne Mestre har selv til tider vandret på Jorden i fysiske kroppe, hvorfor de er særligt egnende til at samarbejde med os og hjælpe i den udstrækning, de har tilladelse til.
Den bedste måde at lære at kanalisere på er ved at øve dig sammen med andre  mennesker. Bruge forskellige meditations- og centreringsteknikker. Blive bekræftet via andre mennesker. Det er IKKE noget, du kan læse dig til. Det skal ganske enkelt afprøves i praksis, allerbedst i en gruppe og med en lærer ved hånden til at begynde med. Hvis du efter dette har fået lyst til at afprøve dine evner for at kanalisere har Stjernen et weekend  kursus d.27/28 januar kl 10-17! Her lærer du først og fremmest at kanalisere din egen sjæl og din guide. At kanalisere for andre. Siden er der opfølgningskurser, hvor du kan træne  at kanalisere til en hel gruppe.
Mange mennesker har spurgt mig om kanalisering er det samme som clairvoyance. Hertil må jeg svare nej. Alle er vi født med med evner i begge retninger. Dyrene er meget clairvoyante: De kan se og høre væsener de fleste mennesker ikke kan. De kan ganske enkelt se ind på andre planer – den astrale verden. De fleste små børn kan se aura og ligeledes se ind på det astrale plan.Under clairvoyance hører også: Klarhøring og indføling. Det er på samme niveau.At kanalisere er at trække  på en højere energi fra et højere plan fx det højere mentale plan, hvor du kan kanalisere din sjæls energi – eller det buddhiske plan hvor De opstegne Mestre bl.a. befinder sig. Selvfølgelig kan en kanal trække på begge dele sammen eller hver for sig. Det er et bevidsthedsspørgsmål. Man kan sige, kan du kanalisere kan du sikkert også give clairvoyance. Det omvendte er dog ikke umiddelbart tilfældet.Grunden til ovennævnte er denne: En entitet/sjæl kan altid gå ned i energi til det plan han/hun ønsker, men kan ikke gå højere op end hvor den passer ind i udviklingstrin. Derfor kan Mestrene gå ned i energi igennem visse kanaler, men på forskellige niveauer, og omvendt kan mediet/kanalen kun trække energi fra det plan han/hun er nået til bevidsthed om. Dette forklarer hvorfor der er så stor forskel på forskellige kanalers måde at kanalisere fx Mestrene på. Nogle kan trække på en højere energi end andre, men efter min mening er der er brug for dem alle.Vi kunne kalde det kanaliseringer i forskellige fortyndinger eller frekvenser.. Også her kommer megen modstand ind, da mange har den mening, at man ikke må/kan kanalisere fx Mestrene, før man er nået til et bestemt udviklingstrin.Jeg må hertil sige, at vi er alle nødt til at gå vejen, og vi kan altså ikke lære at kanalisere ved at læse i en bog. Sålænge vi handler i god tro og med åbent hjerte, ser jeg ingen grund til at vente for længe. Og da slet ikke hvis du blot kanaliserer til dig selv!
Hvis du derimod kanaliserer til andre, skal du være mere på vagt, men mennesker har brug for at vende sig til mestrenes ord i højere fortyndinger inden Mestrene for alvor kan komme igennem med den renere vare. Den rene vare – rene ord for pengene – er ikke at spøge med. I de fleste tilfælde ville menneskene slet ikke kunne forholde sig til De opstegne Mestre ord, hvis vi kunne kanalisere det ganske rent. Så forstå at det er et led i den Guddommelige plan, at flere forskellige kanaler nu for alvor begynder at røre på sig rundt omkring i verden, og i særdeleshed her i Norden., Det er skrevet og sagt for længst, at det bliver sådan.
Jeg kan anbefale, at I går ud og hører forskellige kanaler og lægger mærke til hvordan de forskellige kanaler arbejder og om I kan høre/mærke forskel i energi-niveauet. Alle mennesker kan mærke forskel på høj og lav energi. Høj energi højner dig og renser dig, og lav energi gør oftest det modsatte. Så er der alle dem midtimellem. Gå ud og mærk efter. Det er ganske lærerigt. PRØV DET! Lær at skelne mellem godt og mindre godt for dig! Husk: Hvad der er godt for nogle er dårligt for andre og vise versa. Du finder derhen, hvor Du henter energi.
Birgit Elisabeth Friis Emdal