I begyndelsen var ordet!

I Johannes evangeliet kap. 1, vers 1 står der: ”I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud”. Altså bl.a. en lydvibration!
I 1. Mosebog kap. 1 vers 3: ”Gud sagde: ”Der skal være lys” Og der blev lys! Så lydvibrationer har været med os siden tidernes morgen, da Universet blev skabt af den Guddommelige vilje, tankens kraft og ORDET.

Lyd som medicin har været brugt fra begyndelsen af. Shamaner verden over har fx brugt trommens kraft/lyd til at heale med. For slet ikke at tale om deres kraftsange til ære for moder Jord, dyrene og planterne, stenene og krystallerne, vandet og luften, alle vore brødre og søstre på Jorden. Alle vore slægtninge. Alle er vi forskellige og dog udspringer vi alle fra en og samme kilde. Alle er vi en. Naturfolk rundt omkring i verden, har æret netop denne tanke, i deres ceremonier og sange.

Brug af diverse instrumenter fra andre kulturer som fx de tibetanske syngeskåle og healing-bells vinder også stærkt frem her i Danmark.

Vi kender alle til healingen vi får ved at lytte til smuk musik, eller musik med netop den energi, vi har brug for. Det være sig opkvikkende-, eller beroligende, musik med leg og humor eller måske kærlighedssorg.

Musik bruges også ofte under meditationer og healing til forøgelse af velvære, Musik bruges også ofte under meditationer og healing til forøgelse af velvære, vækkelse af følelser og stimulering af fantasien. Jo flere sanser, vi kan tage i brug, under en  healing, jo bedre virker healingen. Shamanen bruger ofte både dufte, lyde fra tromme og rasle, sang, dans og overraskelsens element, for at flytte bevidstheden hos klienten.
Den syge, eller bedre, personen, der er ude af balance, har ofte brug for hjælp til at bryde sygdomsmønsteret, og tankegangen der ligger heri, for at blive rask. Først når trianglen: Vore tanker, følelser og handlinger, går op i en højere enhed, følger vi vor sjæls energi, og dermed vort hjerte. Dette er nøglen til at finde balancen!

I disse tider bruger mange healere både aromaterapi, syngeskåle, dans, mentale teknikker som fx NLP (neurolingvistisk programmering), men forbavsende få bruger de stærkeste redskaber af alle: Lyd og  Ordet. Mange healere kanaliserer den Guddommelige energi med gode resultater, men uden nogen forklaring på folks ubalance. Men hvor længe varer det? Folk har brug for at få ord på deres problemer, det er jo ofte det, de ikke selv kan gennemskue.


Alt er energi. Lydvibrationer svinger med forskellige frekvenser, det er en velkendt sag. Enhver lyd bærer også en information eller besked i sig. Der er ingen forkerte lyde som sådan. Vi ved også fra adfærdterapien, at det mere er betoningen i det vi siger, der lægges mærke til, end det faktisk er det talte ord! ”Det er ikke det, du siger, det er måden altså, at du siger det på”.

betoningen i det vi siger, der lægges mærke til, end det faktisk er det talte ord! ”Det er ikke det, du siger, det er måden altså, at du siger det på”.

Dette leder mig så frem til at fortælle, at lyd har den unikke egenskab, at den kan gennemtrænge de fleste molekylære strukturer, og kan derfor nå ind i områder af mennesket, hvor andre healingsmetoder må melde pas. Eksempler på lydhealing er her brug af syngeskåle, klokker, musik, trommen, og sidst, men ikke mindst: Den menneskelige stemme.
At heale med lyd er stærk medicin, også for healeren der arbejder med denne healingsform. At bruge sin stemme evt. synge er nemlig meget provokerende for mange mennesker. Ihvertfald her i Danmark.

Jeg har altid været tiltrukket mest af de healingsmetoder, der ikke krævede apparater, remedier, m.v., men simpelthen metoder, jeg kunne bruge hvor som helst og når som helst. Intet er mere nærliggende end din egen stemme med eller uden ord i øvrigt.
Jeg ser dagligt flere og flere nye og mere eller mindre avancerede healingsredskaber dukke op, og dog vender  jeg altid tilbage til essensen, til mennesket selv - til Gud. 

Gud har skabt os i hans billede, med en unik krop, som er i stand til, med de rette påvirkninger at helbrede sig selv. Jesus har vist os det, da han vandrede på jorden for over 2000 år siden. Jesus var formidleren af den Guddommelige energi, men det var og ER mennesket selv, der skal lukke op og tillade healingen at finde sted.. At lukke op for lyset, Gud i dem selv, deres sjæls lys. At tro på, at helbredelse kan finde sted. Gud har i hvert fald aldrig ment, at nogle skal være syge og have det elendigt. Det er i bund og grund mennesket selv, der bestemmer det. På ubevidste planer javist, men det gør det jo ikke bedre. Sygdom starter ikke i kroppen, men i de finere legemer: Det astrale, de mentale og åndelige legemer. Altså i vore følelser, tanker og i vores forhold til det guddommelige, vor egen sjæls energi. Lyd påvirker alle vores legemer! Den fysiske krop er jo blot det lavest vibrerende af dem alle.

Mange healere jeg har mødt på min vej, vil ikke erkende, hvem de arbejder for, at det er de guddommelige energier, der træder til, men det er jo en stor illusion at tro på, at det er healeren, der helbreder. Sådan er det ikke. Mange healerskoler omtaler overhovedet ikke de guddommelig energier. Gad vist hvor gode resultater de har? Hvorfor er det så farligt at erkende, hvor energien kommer fra? Jesus har vist os vejen. Han udtalte: Jeg er vejen, sandheden og livet. Gå ud og gør som jeg!  Vi kan læse det hele i Det nye Testamente, i Apostlenes Gerninger. Bibelen er jo immervæk en gammel bog, med en del forvanskninger, men Jesus er i høj grad levende og laver mirakler den dag i dag verden over. Han har jo også udtalt: Jeg er den første og den sidste, og jeg forlader jer aldrig. Han er altid hos os, men det er jo langt fra alle, der enten tror på det, ved det, eller endnu bedre også kan se det.
Jesus brugte også ”ordet”, når han lavede sine mirakler. Han tog autoritet og befalede ganske enkelt den syge ånd at forlade det pågældende menneske, der var i ubalance. Da alt er ånd - også sygdomme - måtte den syge ånd straks adlyde og forsvinde. Den kan ikke andet, når Gud befaler! Han befalede derefter straks det pågældende menneske, at gøre det, han ikke kunne før, for selv at erkende, at sygdomsånden faktisk var væk, inden en evt. negativ tanke kunne forhindre miraklet.  Han gav sin viden rundhåndet fra sig i første omgang til sine 12 apostle, som siden også gik rundt og lavede mirakler via ordet! Ånden var kommet over dem. Helligånden! Vi er alle en del af treenigheden: Faderen, sønnen og helligånden uanset om vi tror på det eller ej!

Der findes nogle af vore slægtninge fra dyreriget, der er bevidste om deres forbundethed med de guddommelige energier og mennesker, og som  i høj grad  minder os om den power, visdom og glæde der ligger i vor egen medfødte stemme.
Her tænker jeg især på hvalerne og delfinerne, der begge i høj grad er med til at heale Moder Jord og mange mennesker via deres stemmers klang. Det er efterhånden almindeligt kendt at delfinernes sang, disse lydvibrationer har stor healende effekt bl.a. på autistiske børn og andre med ubalancer, fysisk, psykisk eller åndeligt. De kan vha deres stemmer og kroppe skabe grobund for healing, give tryghed og lede os på vej. Ligesådan med hvalernes sang.        
Fortsættes næste side: