KANALISERING, DEL 2
Interview med Birgit Elisabeth Friis Emdal om kanalisering. Fra programmet  Dansk Spiritualitet på Gladsaxe lokalradio. Spørgsmål: Thomas HalskovJeg vil starte med at sige, hvis nogen af lytterne skulle være i tvivl, at kanalisering er, når et menneske virker som medie for en ikke-fysisk personlighed. Det er en måde at sige det på i hvert fald. Men du fortalte om sidste gang, at kanalisering handler også om kærlighed ?

Ja, kanalisering er kærlighed, så kort kan man sige det. Men det er jo også glæde.

Ja, og det har  relation til et spørgsmål, som jeg vil tage op fra sidste gang, for der snakkede vi om, at du har en universitets-uddannelse og at du før underviste i biologi og kommunikation i gymnasiet. Men på et tidspunkt besluttede du, at du hellere ville arbejde med det alternative. Hvad var det, der fik dig til at tage den beslutning ?

Det har sådan set også noget med glæde at gøre.
For ved enhver given lejlighed fortalte jeg om  alternativ behandling  på lærer-værelset, og jeg spurgte eleverne, om de havde lyst til at høre noget om det eller jeg kunne demonstrere forskellige ting. Og det ville de gerne. Og så måtte jeg spørge  mig selv, hvad jeg lavede der ?, for jeg synes, der manglede noget. Og så fik jeg noget hjælp udefra. Det var min mormor, som lå for døden ude på Herlev hospital og hun fik koldbrand i den ene fod. Og jeg var ude og besøge hende, og der på det sidste en dag, tog hun min hånd og spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe hende ? Om jeg ikke kunne trykke hende under fødderne ? Og jeg tænkte, ”hvad mener konen dog” ? Men så havde jeg noget om zone-terapi og tænkte, at det kunne da godt være, at jeg kunne hjælpe hende med det. Det nåede jeg så ikke der, hun døde kort efter. Men det var faktisk hende, der satte mig i gang med det alternative, fordi så tog jeg en uddannelse som zone-terapeut. Det var der jeg startede, i den mere fysiske ende af skalaen. Og hver gang jeg gav zone-terapi, blev jeg utrolig glad. Jeg glædede mig til at folk kom, jeg var glad mens de var der, og jeg var meget glad, når de gik, fordi jeg kunne se, at DE var blevet glade. Og så var det jeg fandt ud af, at det der, det skulle jeg vist lave hele tiden i stedet for kun en gang imellem om aftenen eller i pauser. Så det var der det startede.

Når du siger det, kommer jeg til at tænke på, at healing er jo også en form for kanalisering. Og du laver også Kristus-healing i dag, så vidt jeg ved ?
Ja.

Mit næste spørgsmål har at gøre med de her TV-programmer, der har været om det alternative og om det åndelige, som de fleste sikkert har set. Man siger, at der i øjeblikket er større interesse for det åndelige end nogensinde før. Og det kommer bl.a. til udtryk ved de her TV-programmer. Der var bl.a. et, der hed ”Åndernes Magt”. Hvad synes du om de der TV-programmer ?

Jeg synes, at mange af dem har været rigtig gode. De har været gode på den måde, at de har skabt interesse for den åndelige verden, at den åndelige verden findes. Og de har sat gang i menneskers tanker omkring ”Er der i det hele taget mere mellem himmel og Jord” ?, og ”hvordan kan det lade sig gøre ”. Personlig har jeg selv fået mange spørgsmål omkring de udsendelser, fordi jeg arbejderindenfor det samme felt. De har helt klart deres mission om at minde folk om, at der er altså mere mellem himmel og jord end vi måske lige selv kan se og sanse.

Men det vi mest har set i de der programmer det er jo clairvoyance – og spøgelsesjagt, havde jeg nær sagt. Og det er jo ikke det samme som kanalisering. Hvad er forskellen på clairvoyance og kanalisering ?

Det er et godt spørgsmål, det er der mange, der stiller mig. Det er en energi-forskel. Kanalisering det er hjerte-energi. Når man laver clairvoyance er man inde på det astrale plan. Det kan være en klar følelse, man har. Det kan også være en stemme, klar-høring. Det kan også være klar-syn, som ordet faktisk betyder – at kunne se afdøde mennesker eller dyr eller at kunne se aura omkring et menneske. Og der bruger man meget sin egen personlige energi, mens i kanalisering, der trækker man altså på en højere, guddommelig energi, på hjerte-energien. Og der starter man med sin egen sjæl, sin egen hjerte-energi, sin egen mester. For har man ikke kontakt til den, så kan man heller ikke kanalisere andre – de Opstegne Mestre f.eks., som jeg arbejder en del med.


Så man kan godt sige ,at kanalisering er en højere energi. Og jeg kan også huske, at du fortalte på et af de kurser, som jeg var på, at hvis man kan kanalisere, så kan man som regel også clairvoyance, men ikke altid omvendt ?

Nej, og det er fordi, at når man ser på, hvor man er nået til i sin udvikling – at vi kan altid gå ned i energi, vi kan altid gå ned på et lavere energi-niveau, et lavere vibrations-niveau, end der hvor man egentlig hører til. Og det er derfor mestrene kan komme igennem os her på Jorden, sådan en som Jesus-Sananda, Kuthumi, Greven eller hvem det nu er. Men vi kan altså ikke gå højere op i energi-niveau end der, hvor vi er nået til rent udviklingsmæssigt, eller bevidstheds-mæssigt kunne man også sige, hvor bevidst er man om sig selv og om universet og hvor mange indvielser har man taget osv. Men vi kan altid gå ned i energi.

Når man nu ser det her på TV, der handler meget om spøgelser – og rent historisk har der også tidligere været stor interesse for spiritisme, som jeg selv har læst lidt om – og det giver mig anledning til at spørge : Hvad er forskellen på en almindelig ånd fra en afdød person og de ånderhvis man kan kalde dem det,  som man kommer i kontakt med, når man kanaliserer ? - Ånder er måske et lidt grimt ord ?

Ja, en opstegen mester er jo også en ånd, vi har jo alle sammen en ånd i os.

Ja, men det er jo ikke noget særlig pænt ord.

Det ved jeg da ikke, jeg synes, det er et godt ord.Men der er nogle, der ikke bryder sig om at blive kaldt ånder, ved jeg.

Okay, dem om det. J
Men der er jo den forskel, og det plejer jeg også at sige, når jeg underviser, at man kan jo godt  kanalisere f.eks. sin egen bedstefar. Men han er jo ikke nødvendigvis klogere bare fordi han er død og er gået over i den åndelige verden. Så forskellen på en kær afdød, der er gået over i den åndelige verden eller en opstegen mester det er igen energi-vibrationen. De går med langt større visdom, de                
Fortsættes næste side