KRISTUS
Interview med Birgit Elisabeth Friis Emdal om Kristus. Fra programmet Dansk Spiritualitet på Gladsaxe lokalradio 16.9 2003  Interviewer : Thomas Halskov easystreet@ofir.dk

Birgit Elisabeth Friis Emdal arbejder med kanalisering og underviser også i kanalisering, og kanaliserer bl.a. De Opstegne Mestre og herunder Jesus, som vi også kalder, Sananda eller Kristus.

Hvor længe har du troet på Kristus ?

Det har jeg sådan set gjort altid !

Altid ? Men nu tænker jeg mere på den her omgang, i det her liv ?

Så længe jeg kan huske tilbage som barn har jeg haft en opfattelse af, at Gud fandtes og også den person, som man kaldte Jesus Kristus. Jeg kan huske at jeg så en lille hvid figur af ham som stod inde på mine bedsteforældres natbord. Så spurgte jeg "Hvem er han" og fik at vide "Det er jo Jesus". Og jeg tænkte "Nåh ja, det var det jo, han eksisterer et eller andet sted".

Er det noget du har haft med  eller noget du har fra dine forældre...?

Det er noget der kommer indefra mig selv simpelthen.

Du har jo en anden opfattelse af Kristus end de fleste kristne, det har jeg også selv. Og derfor vil jeg spørge om du opfatter dig selv som kristen ?

Ja, det gør jeg nok, men ikke i traditionel forstand. Jeg går videre end det. Jeg har det jeg vil kalde en universel livsforståelse, hvor jeg tror på den kosmiske Kristus, hvor Kristus er på alle planer og er med i alle religioner.

Og en af de ting, der adskiller din opfattelse af Kristus, og også min for den sags skyld, fra de fleste kristne, det er , at du jo tror på reinkarnation. Hvornår fandt du ud af, at man godt kunne tro både på Kristus og på reinkarnation ?

Det var faktisk også noget jeg fandt ud af inde i mig selv som barn.Der var en dag, jeg kan ikke huske hvor gammel jeg var, men jeg har ikke været særlig gammel, 7-8 år eller sådan noget, hvor jeg hørte en eller anden i min familie, der talte om reinkarnation og det var noget med, at man blev genfødt.Og jeg kan tydeligt huske, at det vakte genklang inde i mig, jeg havde en følelse af, at "Ja, det er rigtigt", og hvis nogen havde spurgt mig dengang :"Hvorfor tror du, at det er rigtigt"?, så ville jeg bare have sagt ligesom jeg vil sige i dag, at det ved jeg bare.Det er jo ikke noget jeg kan bevise som en realitet, men det kunne jeg mærke, at "det er rigtigt", at den var med, og jeg reflekterede overhovedet ikke over om den var med i den kristne lære, jeg kunne bare mærke, at der var noget, der var rigtigt, det vidste jeg noget om.

Og så har du naturligvis senere også fundet ud af, at der findes kristne, der også tror på reinkarnaion ?, fx teosofferne og antroposofferne, går jeg ud fra, at du senere har fåer kendskab til ?

Jo, og det har jo også stået i Bibelen oprindeligt, det er så blevet taget ud sidenhen, det er så en anden snak.Det står der stadigvæk, men man skal måske lede lidt efter det for at finde det.

Ja, og det står meget tydeligt i det man kalder Ur-evangeliet, som vi skal snakke om senere, som er et af de evangelier, som ikke kom med i Det Nye Testamente.
Men hvis reinkarnation er en realitet, betyder det så , at Kristus også selv reinkarnerer ?

Ja da !, for han er jo et forbillede for alle os andre, og han går vejen og går foran os andre.Det har han jo også selv sagt: "Jeg er vejen, sandheden og livet",så det gør han.

Ved du noget om hvem han så ellers har været, foruden Jesus ?

Ja, det har jeg jo ikke altid vidst, i min almindelige bevidsthed i hvert fald, men det ved jeg jo i dag.Og det er også noget viden, der kommer mere og mere frem, hvem han ellers har været. Skal du have nogle eksempler ?

Ja, det vil jeg gerne!

Den første, hvis vi går til Bibelen og kigger i den, det var jo Adam, så har han også været Moses, det kender vi også fra Det Gamle Testamente.Og de her ting det er noget jeg har fået kanaliseret og som jeg også har fået bekræftet via andre kanaler, som også er kanaler for lyset, og det skulle ikke undre mig om det også står beskrevet hist og pist i nogle forskellige bøger. Men jeg ved , at det er rigtigt, så fræk vil jeg tillade mig at være.
Så har han også haft en inkarnation som kejser Melkisadek i Lemurien og som ......i Atlantis. Han har også været White Eagle,som der er nogle der måske har hørt om, en indianerhøvding, som har levet på Jorden engang. Og der er også en, der hedder Apollonius af Tyanna, hvor han også har været inkarneret og hvor han var super-clairvoyant, for nu at bruge et sprog, som de fleste har hørt.

Lemurien, som du nævnte før det er en af de tidligere civilisationer, på samme måde som Atlantis, som man mener der har været i meget gammel tid og som de fleste ikke ved så meget om.

Ja, men i virkeligheden har han jo været med hele tiden, op igennem tiden, det jeg her nævner er jo bare nogle gaske få af de inkarnationer han har haft, eller af de legemer han har haft. Han har været her hele tiden. Og det har han også selv sagt, på et tidspunkt, bl.a. som Jesus for over 2000 år siden : "Jeg er den første og jeg er den sidste, jeg forlader jer aldrig".Så han har jo selv sagt det.

Som jeg sagde før så kalder vi Jeus for Sananda, det er det navn man bruger blandt dem, der kanaliserer, og der er der nok nogle kristne, der vil undre sig over. Hvordan kan det være, at han kalder sig Sananda, for det kalder han sig jo også selv ?

Ja, hvorfor gør han det?, det er fordi energierne er blevet højnet her på Jorden, kærlighedsfrekvensen er blevet højnet her på Jorden.Og der er så nogle mennesker, der hat fået at vide igennem deres kanal, at nu var det på tide, at man begyndte at kalde ham Sananda. Men det er jo et navn han har haft hele tiden, det er en del af hans åndelige navn, som betyder "Sandhedens lyksalighed", det er sanskrit og betyder det, så der er ikke noget nyt i det, men det kan være nyt for mange mennesker at han også hedder det. Jeg ved også, at der er mange, der slet ikke kan forlige sig med det, de synes, at han stadigvæk skal hedde Jesus, og det må de hjertens gerne kalde ham, han skal nok komme alligevel, uanset hvad man kalder ham, det er der ingen problemer i.

Sananda er også det,  man kalder sjælenavnet, Jesus sjælenavn ikke også ? Vi har allesamman et sjælenavn.

Det kan du godt sige, det er det jeg kalder hans åndelige navn.

Hvorimod Jesus var navnet på en bestemt fysisk inkarnation, som han havde.

Ja, den personlighed han havde, det er rigtigt.

Men det kan godt skabe lidt forvirring, for man kan jo også opfatte Kristus  som sjælenavnet ?

Ja, men kært barn har jo mange navne.Og det der forvirrer det er jo, at han har mange legemer, han har et legeme på alle planer i universet. Det er det, der forvirrer mange mennesker, fordi så bliver der sådan noget frygteligt teoretisk noget. Det er jo en helt anden tankegang man skal ind på.

Nu nænvte du før en række inkarnationer han har haft fra gammel tid, men tror du også, at han er her i øjeblikket, i fysisk
skikkelse ?

Ja men det er ikke noget jeg tror, det er noget jeg ved, og jeg ved, at han har mange legemer på Jorden. Det er ikke kun EN personlighed eller legeme, som vi kan sige han er, han er splittet op i flere på Jorden som går rundt i en fysisk krop og som allesammen er en del af den samme guddommelige gnist kunne vi sige, de åndelige energier. Men så har de jo forskellige personligheder de legemer.

Ja, netop ikke ? Det er nemlig en ting, der interesserer mig meget, det der med forskellen på sjælen og personligheden.
Men nu sidder jeg jo og brænder efter, og det tror jeg da også, at der er nogle lytter, der gør, at få nogle navne på, for hvem er det så han er i øjeblikket ?

Jeg har spurgt lidt til hvad jeg må sige om det her, for det er faktisk nogle ting, som jeg er begyndt at få noget at vide om her fornylig forinden vi skulle lave det her program, uden at jeg vidste hvad det var du ville spørge mig om, så begyndte jeg at få noget viden om det. Men et af hans legemer, som jeg godt kan sige, for det har jeg også skrevet i nogle artikler, der ligger åbent og tilgængeligt på internettet, det er Sai Baba. Han bærer Kristusenergien på Jorden, han er et af dem. Men der er altså flere.

Der er flere ? Men ikke flere, som du har lyst til at sige ?

Ikke på nuværende tidspunkt, men det kommer nok på et tidspunkt.

Vil du fortælle lidt om dit forhold til Sai Baba ? For jeg ved , at han betyder meget for dig ?

Ja, fordi han har hjulpet mig rigtig meget, han har vist sig for mig flere gange, hvor jeg har kunne se ham med mine fysiske øjne. Og mit forhold til Sai Baba det er kærlighed, det er hjerteenergi, simpelthen. Han har gerne vist sig for mig hver gang der skulle ske noget stort med mig i forhold til det jeg laver - med Stjernen som jo er mit center. Og der her han altid været inde og hjælpe mig og han svarer også altid på mine spørgsmål hvis der er noget jeg er i tvivl om. Hvis jeg har fået noget at vide gennem mine kanaliseringer, som jeg ikke lige kan spørge nogle andre om eller læse noget om, så spørger jeg gerne ham om det er rigtigt eller om han kan give mig et svar på det eller en forklaring på det eller et tegn på det, og han har altid svaret. Og iøvrigt vil jeg sige til dem der sidder og lytter nu, at det kan I også gøre, for der er jo ikke nogen, der har patent på at kunne snakke med Sai Baba eller Gud eller Jesus eller hvem det er, for det kan vi allesammen, og han vil altid svare jer, når I spørger. Men det svære er jo så, om man tror på det man modtager eller om man overhovedet opfatter, at man modtager svar, for det skal man ligesom være åben over for, man skal have et åbent hjerte, at man er opmærksom på når han så faktisk svarer en.

Nu er det jo ikke alle mennesker, der er lige begejstrede for Sai Baba, og der er også blevet fremsat nogle ret alvorlige beskyldninger mod ham indimellem. Hvad mener du om de der beskyldninger ?

Jeg mener, at folk må hver især selv danne sig deres eget forhold til ham, jeg mener, at man skal fokusere på alt det gode han har gjort, og det gør jeg. Jeg fokuserer på alt det gode han har gjort for mig og for andre og for verden. Og så har jeg også lyst til at sige at for den rene er alting rent. Jeg ved, at det man beskylder andre for eller det man kan se i andre, det er også noget man selv har et eller andet sted, eller har haft i nogle af sine bevidstheder eller i tidligere liv måske.

Men det leder mig så til et mere principielt spørgsmål, for der er jo tradition for, at dem der tilbeder Jesus de opfatter Jesus som fuldkommen. Og jeg fornemmer, at det er på samme måde med Sai Baba, at de fleste af dem , der er tilhængere af ham de opfatter også ham som fuldkommen. Og det er jo en tendens vi i det hele taget har til at opfatte vores åndelige vejledere som fuldkomne og ufejlbarlige. Mener du, at alle inkarnationer af Kristus de er fuldkomne mennesker ?

Nej, ikke nødvendigvis, og jeg har da også lyst til at sige, at det har Jesus iøvrigt heller aldrig påstået om sig selv. Vi skal lære af hinanden, det er det, der er meningen med det. Det er også det, der er meningen med, at han har forskellige legemer og forskellige personligheder, som så kan være mere eller mindre perfekte eller ufejlbarlige. Og der hvor man så kan sige, at der er da noget der, der ikke er helt som det skal være, der kan vi andre jo så gå ind og minde os selv om , at vi skal holde vores sti ren. Og jeg kan godt fortælle dig, at der er ikke noget tilfældigt i, at Sai Baba og andre af hans legemer iøvrigt får nogle atttack fra mennesker. Det er noget, der er tilrettelagt i forhold til den guddommelige plan. Og det vil han gerne fortælle lytterne her igennem mig, at "Gud er større end den, der er i verden",siger han, Gud er større end den, der er i verden. Men mennesker har jo travlt med at begrænse både sig selv og Gud, og der skal vi passe meget på med, fordi den menneskelige hjerne kan egentlig ikke forklare eller forstå Gud med hjernen, med vores hoved, med vores bevidsthed. Fordi det er hjerteenergi, det er noget vi skal kunne føle i hjertet.

Skal det forstås på den måde, at Gud også er større end Sai Baba ?

Ja

Jeg har selv et eksempel, som jeg er meget glad for og som jeg plejer at bruge, for ifølge min tro så var - det er noget jeg har læst fra en, der hedder Seth, som jeg er meget inspireret af, han er også en, der bliver kanaliseret - ifølge ham der var også Johannes Døberen og Paulus inkarnationer af Kristus, samtidig med Jesus, som du sagde før kan der godt være flere på samme tid. Og Paulus var jo en meget sammensat person, han kommer efter Jesus, og hans opgave det er faktisk at skabe den kristne kirke. Og der er vi altså nogle, der ikke er helt tilfredse med hvordan han løste den opgave, fordi der var nogle ting han misforstod.....

Ja, det er han heller ikke selv, skulle jeg hilse og sige.

Ja, men det ved jeg godt, og en ting som de fleste nok kan blive enige om, at han gjorde forkert, det er hans diskriminerende holdning til kvinder, og jeg ved godt, at han heller ikke selv er tilfreds med det. Men det er også derfor det er sådan en vigtig pointe for mig at bruge ham som eksempel på en som jeg tror var en inkarnation af Kristus, og som ikke var fuldkommen og som også godt ved det selv.

Ja, og han er, vil jeg godt lige sige til lytterne, han er også inkarneret på Jorden i dag i en fysisk krop og arbejder på sin måde på livet løs for at rette op på den skade eller vildledning han måtte have lavet dengang.

Ja, men det er jeg heller ikke i tvivl om.

Det næste jeg vil spørge om det er mht. Maria, for Maria er jo også en del af Kristusenergien. Og vi snakkede før om Kristus forskellige mandlige inkarnationer, men hvad med Maria, ved du noget om hvem hun så har været foruden Maria, Jesus mor ?

Ja, det er også ved at komme frem rundt omkring, og jeg har også set, at der står noget beskrevet om det forskellige steder. Og jeg ved også, at der vil komme mere og mere frem om det her i fremtiden, hvem hun har været. Og for nu at starte med begyndelsen, så var det hende, der var Eva og så har hun også været Lady Isis, som dem der har studeret lidt omkring de opstegne mestre kender, en Egyptisk gudinde. Og jeg ved, at hun også har været både på Atlantis og Lemurien, men jeg har ikke fået nogle navne ind på det endnu, men jeg er sikker på, at det med tiden vil komme via kanalisering. Via mig eller andre, der kanaliserer.

Og jeg vil også spørge ligesom jeg spurgte før, om hun er i en fysisk inkarnation op Jorden i øjeblikket ?

Ja, jeg vil godt først sige, at der er en anden, som jeg også har fået at vide, at hun har været tidligere, en der hed White Buffalo Calf Woman, hvor hun var inkarneret sammen med White Eagle, som jeg nævnte før, en af Jesus inkarnationer. Men du spørger, om hun har nogle legemer også i dag, og det har hun, for hun kører meget på lige med Jesus-Sanandas energi, så hun har også mange legemer og dermed mange personligheder i den fysiske verden her på Jorden.

Okay, men vi får ikke noget at vide om, hvem det er ?

Jo, jeg vil gerne nævne en, og det er Mother Meera, som holder til nede i Tyskland. Og det er også noget, som jeg selv har fået at vide, jeg har været meget skeptisk omkring det ligesom jeg er med så mange andre ting, jeg tror ikke på det første og det bedste. Men jeg har spurgt til det, jeg har både spurgt hende selv og Jesus-Sananda, og jeg har fået konkrete svar på det og ved derfor i dag , at hun er et af legemerne. Og hun er jo lidt sjov fordi, for lytternes skyld vil jeg fortælle, at hun er en der ikke siger så meget. Man kan godt komme ned og besøge hende og sidde overfor hende, men det er i stilhed det foregår. Så hun bruger ikke så mange ord.

Nu sidder jeg og tænker på, at Maria taler jo meget tit om stilhed, når man kanaliserer hende, så det passer jo meget godt.

Ja, det passer meget godt sammen, men så vil jeg da også godt afsløre, at nogle af de andre legemer hun har, fordi hun har flere, der har hun søreme også nogle legemer, hvor hun bruger en masse ord, hvor hun siger en masse ting. Mother Meera hun siger jo om sig selv, at hun er en fysisk inkarnation af den guddommelige moder. Men hun har også andre legemer, hvor hun taler meget og så videre, men hvor hun ikke siger hvem hun er. Og det er sådan, at de deler det op , for de forskellige personligheder har forskellige opgaver at gøre. Og der er virkelig mange mennesker der har brug for at vide, at der er en fysisk inkarnation der og for at de kan være sikre på det så skal hun sige det. Mens andre legemer måske ikke skal sige det, de har nogle andre opgaver hvor vægten ligger et andet sted. Og sådan er det.

Er de allesammen selv bevidste om at de er en inkarnation af Maria ? Tror du det ?

Det er jo et fantastisk godt spørgsmål, og det har jeg tænkt meget over selv !
Og dertil må jeg sige at jeg mener ikke , at alle de forskellige legemer eller personligheder er klar over det, hvad enten det er Maria vi taler om eller det er Jesus. Nogle af dem er, ja, men ikke alle, men jeg er også sikker på at nogle af dem som er det og som ikke ved det endnu, kommer til at vide det - når tiden er moden og når de selv er klar til det, når de kan rumme det. Men det er meget, meget interessant.

Hende der Mother Meera, hvor er hun fra oprindelig ?

Ja hvor er hun fra ?, hvis vi ser på et billede af hende så er hun jo en indisk kvinde. Det er jo meget sjovt for det er Sai Baba jo også.

Ja det tænkte jeg også på.

Så de er altså, for nu at slå det fast, en del af hinanden, af den guddommelige energi, Jesus-Maria.

Det næste vi skal snakke om det er Bibelen. Og jeg kunne godt tænke mig at sammenligne Bibelen med det jeg snakkede om før som hedder Urevangeliet som er et af de evangelier der altså ikke kom med i det Nye Testamente. Tror du, Birgit, at Bibelen fortæller hele sandheden om Jesus ?

Nej nej nej, slet ikke. For det der står i den er jo overleveringer. Mange af evangelierne er jo skrevet utrolig mange år efter at Jesus levede på Jorden, jeg tror helt op til 30 år efter og er derfor meget betonet af den kultur der var dengang, de normer der var dengang.
Så det er bestemt ikke den hele og fulde sandhed, men der er mange sandheder i den vil jeg også skynde mig at sige, vi kan hente meget i den, den dag idag. Det er helt sikkert, men det er ikke den hele og fulde sandhed. Og derfor er det jo dejligt, at Urevangeliet er dukket op ligesom Thomasevangeliet er dukket op. Og dødehavsrullerne er dukket op. Og det var jo noget Edgar Cayce, den sovende profet forudsagde inden man fandt dem. Og det har jeg også reflekteret meget over for sådan nogle ting de dukker jo op når folk er rede til at modtage de budskaber som står deri, og når vi begynder at reflekter over hvad sandheden egentlig er, for det er jo sandhedssøgning, vi arbejder med, i hvert fald dig og mig. Og jeg tror at alle mennesker på  et eller andet plan søger sandheden, søger Gud.

Så vil jeg også spørge omvendt - tror du at der står noget i Bibelen, som ikke er sandt ? Mht. Jesus altså ? For det er jo to forskellige ting, om der på den ene side er noget der mangler, og på den anden side om man hat skrevet noget om Jesus som ikke er sandt ?

Ja, helt sikkert.

En af de ting som står i Bibelen og som ifølge Bibelen var en del af Jesus budskab det er ideen om dommedag. Tror du på at Jesus var en dommedagsprofet ?

Nej, det tror jeg ikke. Jesus han kom til Jorden med kærlighedsbudskabet, at vi skal elske os selv og vi skal elske vores næste, men det som jeg er sikker på at han også mente, og jeg får at vide nu at det kan jeg godt sige, det er at der er ikke noget med dommedag og skærsild og helvede og alle de der ting, som mange indenfor kirkerne i den ene og den anden religion har harpet på. Jeg tror på at vi bliver allesammen tilgivet, punkt 1, men vi skal også allesammen stå til ansvar overfor de handlinger vi faktisk har gjort. Det bliver vi nødt til at tage til efterretning, så vi kan få rettet op på det og lære af det.Men der er jo ikke en eller anden dømmende Gud der står og skiller folk ad og siger "Du går den ene vej og du går den anden", sådan er det jo ikke. Men der er jo mange fra kirken der har gjort det til sådan noget.

Og det Nye Testamente er iøvrigt meget selvimodsigende på det punkt. Der er et eksempel jeg selv ynder at fremhæve og det er, at Jesus ud over nogle steder at tale om dommedag, så er der altså også et sted hvor han siger "Jeg er ikke kommet for at dømme, jeg er kommet for at frelse".

Ja, lige præcis.

-Så jeg vil bare gøre opmærksom på, at der er faktisk nogle selvimodsigelser på det punkt i det Nye Testamente.

Ja det er godt set og det er også et godt tegn på at der er altså noget her der ikke er helt rent i kanten. Og der skal vi virkelig ind og bruge vores skelneevne og selv mærke efter inde i hjertet. Hvordan kan man tro på en Jesusfigur, som både kan sige det ene og det andet, det ville han jo aldrig have gjort. Det bringer jo bare forvirring. Det der bringer forvirring og det der skaber frygt hos folk det kommer ikke fra lyset eller fra Gud, sådan vil jeg sige det, tværtimod.

Traditionelt forbinder man jo dommedag med Kristi genkomst, og derfor vil jeg spørge om du så tror på Kristi genkomst, når du nu ikke tror på dommedag ?

Ja men det gør jeg så til gengæld. Og det gør jeg fordi at det ved jeg, at han kommer igen, og der er jo så forskellige måder han kommer igen på.

Ja vi har jo på en måde været inde på det, for vi har jo lige snakket om at han har jo faktisk hele tiden været her og er her stadigvæk, så på en måde har vi allerede svaret på det. Men der vil jeg sige, at det jeg selv forestiller mig om Kristi genkomst, det er, og det er også noget, der er blevet kanaliseret, og som jeg tror på, at der vil komme en særlig højtstående inkarnation af Kristus, som virkelig vil gøre en forskel. Er det noget som du kan tilslutte dig ?

Ja det kan jeg godt, men jeg vil også sige som jeg sagde før, at han er her jo allerede. Og hvis vi kigger på Sai Baba, som jeg har nævnt, han har jo virkelig gjort en utrolig masse ting. Både med mirakler, at helbrede mennesker, som han jo også gjorde som Jesus, og han har undervist og det gør han stadigvæk og holder foredrag og fortæller om Gud og han samler alle religioner på Jorden. Og det er iøvrigt med i den guddommelige plan og det er det, der arbejdes på, at vi skal samle folket simpelthen og få en fælles religion og en fælles regering osv. Men når det er sagt, så vil der jo også med tiden komme flere legemer. Der er altså også flere som allerede er her, men som vi ikke helt er opmærksomme på endnu. Men jeg har lyst til at sige, at nogle af disse legemer, som også kommer med hans energi på Jorden, gør en masse for netop at heale mennesker og gøre mennesker glade og huske på det skønne og det sjove i livet. Og det er de forskellige legemer altså rigtig gode til. Og så kan I lytter jo selv sidde derhjemme og tænke over "Hvem kan det så mon også være" ? Men det er altid glædesbudskaber, og han er god til at få fat i rigtig mange mennesker på en gang og berøre menneskers hjerter. Og det er jo egentlig det, det handler om, og det har han også selv sagt da han gik på Jorden som Jesus, at det er den energi der skal ned i vores hjerter, det er vores egen sjælsenergi. Han er også et symbol på vores egen sjæl, vores egen guddommelighed. Så når vi taler om Kristi genkomst så er det ikke kun i nogle forskellige legemer som Sai Baba eller nogle andre, det er lige så meget at vi selv skal åbne vores egne hjerter og få kontakt med, lad os bare sige, Jesus inde i os selv, for vi er jo en del af ham, vi er en del af hinanden.

Det der synes jeg er utrolig interessant og det leder mig faktisk hen til det næste spørgsmål som har at gøre med, at Jesus jo ifølge Bibelen var Guds søn, forstået på den måde at han var Guds eneste søn og at vi andre ikke er Guds sønner eller døtre, og det harmonerer ikke rigtig med min egen opfattelse som er, at Kristus eller Jesus repræsenterer et menneskeligt potentiale som vi allesammen har. Og det hænger sammen med det du sagde før. Men hvad er din opfattelse af de ting ? Om han var Guds søn ?, eller den eneste ?

Ja han var Guds søn, men han var bestemt ikke den eneste og det har Jesus heller aldrig nogensinde sagt, det er igen nogle forvanskninger af det han har sagt. Tværtimod, vi kunne kalde ham kongernes konge, men hvad er vi andre så?, så er vi jo allesammen konger og dronninger. Og der har han sagt, han har hele tiden talt om "min far", men Jesus far er jo også vores andres far, det er Gud, vores far i universet. Så det har han aldrig nogensinde påstået, men det er mennesker, der har sat Jesus op på en piedestal og gjort ham til noget urørligt, som vi slet ikke kan forholde os til, og det har han aldrig ønsket, han ønsker at gå ved siden af os og tage os i hånden som vores ligeværdige, det er hans ønske. Det ligger ham meget på sinde at få det ud her i radioen.

Jeg vil lige følge op på det med, at der er nogen der gerne vil sætte Jesus op på en piedestal. Og jeg ved at du har et eksempel på at det brød han sig ikke selv om dengang han var Jesus...?

Det gjorde han ikke og det viste han faktisk fordi sådan var Jesus liv tilrettelagt, at han skulle vise ved at gå foran hvordan vi andre skulle se på tingene. Han gjorde det faktisk på den måde ved et eksempel som jeg tydeligt kan huske at han vaskede apostlenes fødder, de 12 apostle som han havde samlet, som skulle hjælpe ham med at bringe de gode nyheder om Gud videre. Og jeg ved også fra mange af mine kanaliseringshold, at der er nolge der har oplevet at han kommer til dem og de ser ham og hvor han knæler ned foran dem og hvor han om ikke vasker deres fødder, så i hvert fald er helt nede og bukke for dem. Og det er der mange der slet ikke har kunnet klare, for sådan ser de ikke Jesus, de ser ham oppe på en kæmpe piedestal. Så han har vist det sidenhen mange gange og det ligger ham virkelig meget på sinde at minde os om det, at vi er lige så meget som han er og det er det han så gerne vil, vil skal tænke stort, vi skal tænke som Gud og vi skal tænke kærligt om os selv, vi skal tro på os selv, vi er en del af ham og af Gud, og det er vi allesammen.

Jeg har endnu et eksempel på en forskel på Bibelen og Urevangeliet, nemlig at ifølge Urevangeliet var der ikke tale om en jomfrufødsel da Maria fødte Jesus, der var Josef den fysiske far til Jesus. Hvad mener du ?

Ja, Jesus havde en fysisk far. Det her med jomfrufødsel osv. det er igen nogle forvanskninger der har været fordi man gerne ville gøre tingene så specielle som muligt og så rent som muligt og så langt fra mennesket som muligt. Og Gud vil jo det stik modsatte, tæt på mennesket. Så hvis Gud vil sende en gesandt til Jorden som hans søn så vil han sevlfølgelig gøre det ad den traditionelle vej og det vil sige en ganske almindelig fødsel . Og det er også tilfældet med Maria. Jeg er ikke sikker på , at det lige var Josef der var hans far. De gik sammen og var sammen og han var med til at opdrage Jesus, det er fuldstændig rigtigt, men i mit univers der var det en anden der var far til Jesus og det var en ung romersk soldat som hun havde haft konkakt med.

Nåh, så han er altså ovenikøbet født udenfor ægteskab ? Nu kender jeg godt den historie, i følge den historie jeg har hørt var der tale om voldtægt. Har du en mening om det ?

Det var det ikke.

Det må jeg nok sige, det er endnu mere kontroversielt, at han ovenikøbet er født udenfor ægteskab. Den kendte jeg ikke !

Ja , men så vil Jesus på denne måde gerne sende noget kærlighed til alle de mennesker, alle de børn der er født udenfor ægteskab. Han siger her igennem mig, at der er ikke noget der er uægte børn, for alle børn er børn af Gud.

Endnu en sammenligning mellem Urevangeliet og Bibelen, for i Urevangeliet er Jesus vegetar og han viser en stor omsorg for dyr.Og der er mange situationer i Urevangeliet hvor han hjælper dyr. Det står der ikke noget om i det Nye Testamente, er det ikke noget der mangler ?

Jo det synes jeg også for Jesus han elsker jo dyr for dyrene er jo også en del af det guddommelige univers. Og et eller andet sted er det faktisk en skandale at der ikke rigtig står noget om det.Dyrene kommer jo efter os i udvikling og hjælper os rigtig meget på Jorden. Men jeg vil tro at dem der har skrevet den hellige bog ikke har fundet det så vigtigt. De har lagt vægt på mennesket og på den måde ophøjet mennesket i forhold til dyrene. Men på mange måder er dyrene jo renere end mennesker. Dyrene har jo ingen bagtanker med hinanden osv. som mennesker kan finde på. Så kan man jo på den led diskutere hvem der er nået længst. Jeg tror at vi kan lære utrolig meget af dyrene.

Jeg vil gerne komme med et eksempel her for som sagt er der mange historier i Urevangeliet hvor Jesus hjælper dyr, også imod mennesker som plager dyr. Fx er der en historie hvor der er nogle mænd der mishandler en kat og så kommer Jesus og siger at de skal stoppe. Det vil de så ikke umiddelbart. Så tager han et reb og jager dem væk, ligesom han gjorde i templet, og så flygter de. Men så er der en af de her mænd der er særlig streng og han kommer tilbage for at udfordre Jesus, altså for at overfalde ham, og hvor der så står at Jesus fik hans arm til at visne, og hvor folk bliver bange og siger at "det var da en frygtelig troldmand". Det ender så med, manden opgiver selvfølgelig sit forehavende, det ender så med at hans mor går i forbøn for ham og spørger om ikke Jesus vil gøre hans arm rask igen og det gør han så. Og manden bliver ifølge historien her discipel af Jesus.
Men det er jo en lidt barskere udgave af Jesus end den vi kender fra Bibelen, bort set selvfølgelig fra den der episode som vi kender fra templet, hvor han driver kræmmerne ud af templet...?

Ja, men det er det med at vi skal stå til ansvar for vores handlinger, jeg vil iøvrigt sige, at Maria kommer ind og siger nu, at hun går stadigvæk i forbøn for ham, og så griner hun ! Så kommer der et eksempel, nu har vi jo snakket meget om Sai Baba, som er et af hans legemer, der har jeg en lille historie vi lige kan have med : Det var en mand der var nede i Sai Babas ashram og der løber altså mange gamle og beskidte hunde rundt dernede for lud og koldt vand, og han var blevet irriteret på en af de hunde og hande derfor sparket til den. Og så kommer han ind i Sai Babas ashram og den dag kommer Sai Baba hen til ham og stiller sig lige foran ham, kigger ham ind i øjnene og siger "Hvorfor sparkede du til mig i går"? Og så bliver den her mand jo helt febrilsk og siger "Det kunne jeg de aldrig finde på, Sai Baba, det har jeg da ikke gjort"! Og så minder Sai Baba ham om den hund han har sparket til og siger "Kan du ikke huske det"? Jo det kunne han godt. Der sparkede du til mig, sagde han så. Sådan!

Det sidste eksempel jeg har hvor jeg gerne vil sammenligen med Urevangeliet det er, at i Urevangeliet der står at Jesus han rejste både til Egypten, Persien og Indien for at studere, før han startede sin egen forkyndelse. Tror du på det ?

Ja men det ved jeg at han gjorde og han rejste rundt netop med Josef som blev hans for, han overtog faderrollen selv om han ikke var biologisk far til ham og det var en del af Josefs opgave, det var en del af Josefs opgave at gå ind i den rolle, det var aftalt spil at det var sådan. Så det gjorde han og det lærte han meget af. Vi kan jo lære meget af at rejse ud i verden og se på andre kulturer og lære af hinanden, og det var vigtigt at han gjorde det.

Ja, og det er jo iøvrigt en af mine egne kæpheste, fordi jeg er personligt overbevist om, at Jesus var inspireret af buddhismen. Og der er jo oplagt hvis man tror på det, at når han har været på de her rejser har han naturligvis mødt buddhister. Det er jo også et lidt kontroversielt emne.

Så vil jeg snakke lidt om kirken og dens forhold til Kristus for som jeg sagde før så er både din og min opfattelse af Kristus på mange punkter anderledes end den man har i de kristne kirker. Hvordan har du det i dag med de kristne kirker ?

Jeg har det sådan at vi kan jo se allesammen at der kommer jo ikke så frygtelig mange i den traditionelle danske folkekirke i dag, og det er fordi energien er gået i stå. Der sker jo ikke så mange mirakler derhenne. Der er jo ikke sådan som Jesus har sagt det skulle være. Og hvis ikke man følger det som han har sagt, så fader energien ud og så gider folk jo ikke at komme. Der er ikke nogen der bryder sig om at komme og blive dømt henne i kirken og det er jo sket utallige gange. Og der er ikke så  meget liv som der kunne være. Og derfor opstår der også nye former for frikirker og andre initiativer hvor der kommer mange flere mennesker, det kan vi jo se.

Ja, der har vi jo så de her karismatiske kirker som har en stor opblomstring i øjeblikket, men der kan man jo også risikere at blive dømt vil jeg så sige. Der er jo nogle af de der nye kirker som kører meget på dommedagsprofetier og har en fundamentalistisk tilgang, vil jeg mene.

Ja, om man har synd eller om man ikke har synd osv. , Pinsekirken gør jo meget ud af at spille musik og have glæden med i det og der kommer mange mennesker ved jeg, og jeg har selv været henne og opleve det. Og det er jo fint nok, men der er stadigvæk noget der skal renses ud, noget der ikke er efter Jesus forskrifter.Og det er en proces som vil foregå over så og så lang tid, langsomt men sikkert går vi fremad. Og heldigvis er der da også mange folkekirkepræster der begynder at blive meget opmærksomme op det og begynder at nedbryde de gamle systemer. Og det er dejligt at se, og det er jo begyndt heldigvis, men det går bare lidt langsomt.

Der sker jo en masse ting i øjenblikket, også i vores egen folkekirke. Fx med ham der præsten der ikke troede på Gud ! Hvad mener du om en præst der ikke tror på Gud !?

Et eller andet sted synes jeg "hvad laver han så der" ?

Det synes jeg også, der synes jeg ligesom man er gået for vidt med tolerancen.

Jeg mener jo at det har været meningen lige fra tidernes morgen at hvis man er en form for præst i en kirke så skulle man være Guds repræsentant. Og hvis man ikke tror på den man repræsenterer, så er der jo et eller andet rivende galt. Jeg synes at det er fint at han har sagt det åbent, men jeg vil stille et stort spørgsmåltegn ved om det er okay at han så stadigvæk er der. Det er bare min mening.

Der er også min mening. Det synes jeg ikke er okay. Det synes jeg er en misforstået tolerance. Men tilhører du selv en kristen kirke i øjeblikket ?

Jeg er medlem af den danske folkekirke og jeg er da døbt og konfirmeret i den, men det er utrolig sjældent at jeg går der fordi jeg keder mig når jeg er der og der sker ikke rigtig noget. Så jeg har søgt hen andre steder og se hvordan det foregår. Jeg holder meget af de katolske messer fx, der er mange ritualer og det kan jeg egentlig godt lide. Og der sker derfor lidt mere. Jeg tror at kirken skal have liv ind og den skal have glæde ind og gøre at folk selv er mere med i processen, at man selv aktivt går med, at man går op måske og siger noget på prædikestolen og synger sammen og danser sammen, alle de ting som Jesus faktisk gjorde da han gik på Jorden. Til stor forargelse, også nogle gange for hans 12 apostle, som synes at nu var han da meget barnlig og "kunne man det"? Men jo det kan man fordi Kristus er jo glæde, Gud er jo glæde, det er jo ikke sådan noget dommedags-alvorligt et eller andet, hvor man sidder og trykker sig på stolen. Det har aldrig været Guds mening, aldrig nogensinde.

Jeg synes at det er interessant at sammenligne vores egen protestantiske kirke med den katolske kirke. En af de vigtigste forskelle, som jeg ser det, på den protestantiske kirke og den katolske kirke det er, at Maria spiller en meget stor rolle hos katolikkerne. Hun er næsten helt ude af billedet i vores protestantiske kirke. Det synes jeg er en skam !

Ja, det er rigtigt, billede og billede ?, der er jo mange billeder af hende også i de protestantiske kirker, men man lægger ikke så stor vægt på hende som katolikkerne gør. Og der kunne jeg da godt hælde lidt til katolikkerne fordi Maria var jo hende der rent fysisk fik det guddommelige ned på Jorden i kraft af Jesus Kristus og er derfor også mere menneskelig. Og Gud vil jo gerne blive menneskelig igennem alle os andre. Så der synes jeg de har fat i noget rigtigt, det må jeg indrømme, også fordi de gør det mere levende med deres ritualer, de bruger røgelse og mange af de ting som faktisk er kendt indenfor den alternative verden, hvor der også ligesom foregår lidt mere. Så det bliver spændende at være der og man kan selv mærke at der sker noget og får en god oplevelse i stedet for bare at sidde og høre et eller andet som man måske ikke forstår. Jeg tænker på at i gamle dage der stod præsterne saftsuseme og prædikede på latin. Der var jo ingen der forstod hvad han sagde.

Nej, og så vil jeg gerne tilføje, at jeg tror også at der er lidt flere præster i den katolske kirke som tror på Gud ! Jeg tror ikke at det var gået i den katolske kirke den der med ikke at tro på Gud !

Det er jo en påstand der vil noget, Thomas !

Det er så min personlige opfattelse.

Det kan godt være at det er rigtigt.

-Så dem har jeg stor sympati for.

Det næste jeg vil spørge om det er, for nu snakkede vi før om forskellige kirker, vores holdning til forskellige kirker - kan man forestille sig at vi engang får en slags kanaliserings-kirke, hvor mennesker med samme opfattelse af Kristus som os kan komme ?

Helt sikkert, og jeg mener sådan set også at det allerede er startet. Dem der kommer på mit sted fx, for der kanaliserer vi jo og vi taler om Gud, bringer de gode nyheder som Jesus også gjorde og det hænder også at der sker et par mirakler eller tre. Så energien er jo startet og jeg ved at det er noget der vil vokse, jeg har flere kolleger bl.a. der er interesserede i at gå ind i det. Og sjovt nok er jeg også selv blevet opfordret af flere der fx skulle giftes, de kunne godt tænke sig at jeg holdt en ceremoni for dem, frem for en præst. Fordi de selv tror på noget andet og noget større end det der ligger inden for den danske folkekirke.

Det får mig så til at tænke på, for nu snakkede vi om Bibelen før, du kender garanteret godt den der hedder "Guddommelige samtaler", hvor der faktisk er beskrevet et alternativt vielsesritual. Men en anden ting jeg tænker på det er, at det findes jo allerede i USA og jeg ved også at du har haft nogle overvejelser om at komme til at fungere som en slags præst, så du kan foretage vielser. Der er den der organisation der hedder "Universal Brotherhood", er det noget du stadigvæk har i tankerne ?

-Hvor de ordinerer præster. Ja, det har jeg overvejet nøje og har også lyst til det bl.a. fordi jeg er blevet mindet om det flere gange i løbet af mit liv. Men jeg har så undersøgt det og det er endnu ikke legalt i Danmark at gøre det, og det vil sige at der ligger noget forud-arbejde før man selv kan underskrive papirerne og sådan noget. Og det kan også godt være at jeg og nogle andre går ind i det på et tidspunkt, for der er ikke den store ide i at blive ordineret uden at det egentlig kan være officielt, at folk så alligevel skal hen på rådhuset eller et andet sted for at få det officielle i orden. Så det er noget der ligger og jeg ved at der er flere i Danmark som godt kunne tænke sig det, så det er et spørgsmål om tid inden jeg eller nogen andre får taget sig sammen, for det er et større arbejde at få undersøgt og få tilladelserne i orden.

Så vil jeg gerne snakke lidt om Jesus forhold til rumvæsener ! Det er jo også et lidt kontroversielt emne. Du sagde engang , kan jeg huske, at "Jesus måske var den største rummand". Hvad mente du egentlig med det ?

Jesus har jo selv sagt, da han gik på Jorden som Jesus "Jeg er ikke af denne verden". Og når vi snakker om rumfolk, hvor vi jo typisk opfatter dem som kommende udefra, fra andre galakser og stjerner og planeter, så må han jo sige at han er en af dem. Og så vil jeg mene, det er min egen personlige mening, at han er den største af dem, ham der er nået længst i sin bevidsthed.

Men jeg går ud fra du mener, som vi snakkede om før, at han er inkarneret fysisk som menneske, ikke ?, men at han så kunne have haft inkarnationer på andre planeter ?

Ja, for som jeg tror jeg sagde før i starten af programmet, han er simpelthen på alle planer i universet. Så samtidig med at han kan have indtil flere fysiske legemer på Jorden så kan han sagtens have en bevidsthed på Sirius fx og andre steder, Arcturus, i virkeligheden på dem allesammen, for han er overalt. Ligesom vi også siger om Gud. Gud er overalt, Gud er allestedsnærværende.

Og jeg ved jo også at Sananda han stadigvæk i dag samarbejder med rumvæsener og det vil jeg bede dig om at fortælle lidt om, om det samarbejde han har med rumvæsener...?

Ja det er sjovt du spørger mig om det, for nu har jeg jo selv startet både foredrag og nogle forløb om stjernemennesker og englemennesker. Og der er rigtig mange stjernemennesker inkarneret på Jorden, altså mennesker som kommer til Jorden med en viden fra andre universer. Og det er dem han samarbejder med, som han giver inspirationer i form af kanalisering eller en lys ide,  en god ide. Så der foregår et samarbejde der hele tiden, fra den guddommelige energi og til Jorden, til det fysiske plan eller andre stjernegalakser. Og det er altsammen noget der foregår i vores højere legemer, altså i vores højere bevidsthed, vores højere selv, vores sjælsenergi.

Og jeg ved også at Jesus -Sananda spiller en central rolle for de rumfolk som samarbejder med Jorden og besøger Jorden, fx Arcturianerne ved jeg at du selv kanaliserer indimellem. Er det ikke rigtigt at de opfatter også ham som deres leder og forbillede ?

Helt sikkert, det gør de nemlig. Så dem der har haft lidt travlt med at påkalde nogle rumvæsener - det skal man ikke sådan lige gøre, for det er jo ikke sikkert at det har noget formål. Men hvis man gør det og vil prøve at kanalisere nogle af dem, så kald på dem som arbejder under Kristus, for så er man på den sikre side. Og det bliver jeg nødt til at sige fordi der er jo både det gode og det mindre gode, både på Jorden og på alle mulige planer, det er lysets kamp imod mørket. Og derfor skal man være bevidst om disse ting.

En ting som jeg synes er interessant er, at det billede der tegner sig af Kristus i dag og som mange er begyndt at tro på, det er jo en meget mere samarbejdende Kristus. Hvis du ser på kirken, så har den jo tradition for at opfatte Kristus som den eneste man må have med at gøre og alt andet det hører Satan til. Rumvæsener det kan der ikke være tale om, og i det hele taget skal du passe meget på med at kontakte nogen andre åndelige kræfter. Men der har vi jo en helt anden opfattelse af Jesus. Synes du ikke det er interessant at billedet ændrer sig og vi i dag har et billede af en Kristus der samarbejder med en masse andre ?

Meget mere nuanceret, det er helt sikkert, men jeg ved også godt hvorfor det er opstået, det her med at der er nogen der er nogen der er bange for at blande andre ting ind i det. Jeg snakker også om Buddha i mit center og jeg snakker om shamanisme, The Great Spirit osv. og alt er det en del af Gud. Men det er for ikke at forvirre, og angsten for "hvordan hænger det egentlig sammen"? Nogen gange har mennesket brug for nogle små rigide systemer og lære at forholde sig til det først. Men energien er til nu, at nu vil de gerne fra åndelig side at vi skal se helheden i det og at Gud er i alt, og er en samarbejdende Gud, helt sikkert, for vi er allesammen en del af den energi. Og som jeg sagde før : "Gud er større end den der er i verden". Så det er menneskets egen begrænsning der kommer ind og menneskets frygt for energien når sådan noget opstår. Og frygten det er jo vores største fjende.

En ting som jeg personlig synes er utrolig interessant er at du kan faktisk knytte det her an til det der hedder paradigmeskift, som er noget der foregår indenfor videnskaben. Der foregår i øjeblikket en forandring, hvor man i det hele taget er begyndt at fokusere på samarbejde som det styrende princip i verden og ikke på konkurrence som det styrende princip.
Jeg har lige et spørgsmål til før vi slutter og det er noget, som er utrolig vigtigt, synes jeg, noget som du snakkede om forleden dag, nemlig at der er noget man kalder en adept, som after sigende skulle være en person der har nået et endnu højere niveau end Jesus og de opstegne mestre. Hvordan kan det lade sig gøre ?

Jamen det er også en lille drejning eller en misforståelse kan man sige. En adept er en mester, det er det man indenfor den esoteriske verden kalder en 5.indviet. Og den del af Kristus som hed Jesus han tog den indvielse da han gik på Jorden. Men det er jo ikke fordi at nogle af hans andre legemer ikke allerede havde flere indvielser. Men lige den personlighed der hed Jesus han blev 5.indviet på Jorden. Og de opstegne mestre de er 5.-6.indviede og derudaf allesammen, det er en mester når man er nået dertil. Og så kan man vælge om man vil inkarnere på Jorden i en fysisi krop eller om man bliver i nogle andre verdener. Men jeg kan da godt afsløre at alle mestrene de er på Jorden lige nu, for nu skal den løftes, nu skal den op i 5. dimension, nu skal den op og blive en lysende Kristusplanet. Og der er det der arbejdes på, at vi også skal blive mestre, vi skal gennemgå disse indvielser ligesom Jesus gjorde.

Den her 5.indvielse er det den højeste man kan tage eller findes der nogen der er endnu højere ?

Nej nej, der er nogen der er endnu højere.

Så det vil sige at det kan lade sig gøre at komme på et højere niveau end Jesus var ?

Ja end han var da han gik på Jorden. Men det er ikke ensbetydende med at han ikke i nogle af hans andre bevidstheder var højere, hvis du forstår hvad jeg mener.

Eller kan blive højere ?

Eller kan blive højere. Men der er jo en der er højere og det er Gud selv.

Ja, selvfølgelig, det er jeg enig i !