KANALISERING, DEL 3                       www.christspirit.com
Interview med Birgit Elisabeth Friis Emdal om kanalisering. Fra programmet Dansk Spiritualitet på Radio Gladsaxe, sendt 13.5 2003. Interviewer: Thomas Halskov


Vi har før snakket om de forskellige mestre, som du kanaliserer.
De opstegne mestre især, som altså er Jesus-sananda, Maria og Kuthumi, som også er kendt som Johannes, en af Jesus disciple.
De er ca. 15 ialt ikke ?  Er der nogen forskel på de budskaber, som de forskellige mestre kommer med ?


For det første kommer de allesammen med kærligheds-budskaber til mennskene.Så der er mange ligheder imellem dem.Men de har også hver deres områder eller depardementer om du vil - ligesom vi her på Jorden har forskellige jobs, forskellige ting, som vi er specialtrænede i. Og da de allesammen har vandret på Jorden i utallige liv,så har de selvfølgelig også forskellige specialer, noget som de er særlig gode til,og har valgt at gå videre med.Og jeg kan da nævne, at en af dem jeg kender bedst, mesteren Kuthumi er også ham vi kalder for verdenslæreren, altså lærernes lærer, superviser, han er med til at opbygge nye skoler, spirituelle skoler på Jorden og kommer altså til de lærere, de mennesker, som har brug for inspiration i den retning. Så det er nok hans speciale, undervisningsområdet, bare for at nævne en af dem, en af dem jeg kender lidt bedre.

Kan man godt tale om, at de har forskellige roller de her mestre ? Jeg går ud fra, at der er en vis konsensus, det er vel ikke så meget de er uenige om, men jeg går ud fra, at de har forskellige roller mht. de budskaber, der skal kanaliseres, er der noget om det ?

Helt sikkert , det er ud fra deres eget speciale og dermed også deres interesse-område. Der er en anden af mestrene, der er kendt som tibetaneren eller Djawahl Kuhl, han er meget trænet i det astrologiske og det med strålerne, de 7 stråler og hvor han går ind og inspirerer mennesker på Jorden med de ting. Så det er meget ud fra hvad de selv har interesseret sig for både da de vandrede på Jorden og i den udvikling de er inde i nu, for de er jo også bare på vej ligesom vi andre er. De er jo ikke færdige fordi de er blevet til det vi kalder opstegne mestre.De er på vej ligesom alle os andre.Det er bare på et andet niveau.

Kan man gå så vidt som til at sige,at de her mestre har forskelligt image? Ligesom vi har her på Jorden? Er der en form for masterplan,hvor man siger: "Okay, vi har det her budskab, der skal igennem " -og hvis det fx er et lidt kontriversielt budskab,så siger man: "Nå,men så lader vi ham der sige det, så lader vi ikke Maria sige det fx - så lader vi..." Ja hvem kunne det være der skulle sige det,hvis det var et kontroversielt budskab, hvem ville det passe til ?
Ja men det kunne da meget vel være Lord Sananda, ham vi kender som Jesus fordi han er en rebel det var han også da han gik på Jorden for 2000 år siden, det er der måske også nogen der vil reagere på når jeg siger der , men det har vi jo snakket om før, at det var han.Han kan da sagtens komme med en provokerende udtalelse, i mange af mine kanaliseringer og også andre, jeg har kendt og kender, har mange af mestrene også kommet med humoristiske udtalelser og nogle udtalelser helt nede på jorden, hvor nogle måske har rystet på hovedet og sagt: "Nej sådan kan en mester altså ikke sige" Men hvorfor skulle de ikke kunne det? De har jo ikke nogen begrænsninger, det er jo menneskene på Jorden, der giver dem begrænsninger og de kan til enhver tid ændre deres image eller skifte depardement om du vil hvis der er brug for det i forhold til den guddommelige plan . Og der er jo skrevet en del bøger omkring de her ting, hvor man ligesom har forsøgt at sætte op i skemaer hvem der står for hvad, og efter at den bog så er blevet udgivet og solgt, så har det mange gange ændret sig , de roller, som de spiller, og det har bragt stor forvirring blandt diverse studerende indenfor det esoteriske, for nu troede man lige, at man havde styr på det, og så er der   nogen, der har skiftet job i mellemtiden, for det går altså nogen gange lidt stærkt, og det gør det også her på jorden. Så der vil jeg godt sige til lytterne , at hvis man virkelig skal følge med i sådan noget, så er internettet nok  et bedre sted at kigge, for der er der mulighed for fra dag til dag at lægge de nyeste kanaliseringer ind, frem for en bog, der måske er år om at blive udgivet.

Jeg vil spørge om noget, som vi har været lidt inde på før, og som har at gøre med forskellige holdninger til kanalisering.
For det er jo ikke alle der er lige begejstrede for kanalisering, i spirituelle kredse er der en vis modstand mod kanalisering og vi har blandt andet i et tidliger program været inde på en udtalelse, hvor nogen, som altså godt nok tror på kanalisering, har sagt, at man skal ikke kanalisere for tit, fordi mestrene har ikke tid. Og det synes jeg selv er en meget problematisk udtalelse - på to måder, for det første vil jeg gerne spørge dig rent moralsk eller etisk, hvad du synes om sådan en udtalelse ? , hvordan tror du det påvirker folk at høre sådan noget ?

For det første synes jeg, at det er en latterlig udtalelse, for mestrene og Gud selv har masser af tid, så jeg synes, at de mennesker, der siger sådan, og der er jo nogle stykker i hvert fald, sætter en begrænsning, og det er jo at begrænse Gud, for at sige det kort.
Men for Gud er der ingen grænser, det er menneskeskabte tanker det  der, og det har intet hold i virkeligheden.

Nej, og det som jeg tænker på er også, hvad motivet er til sådan en udtalelse ? For hvis der er nogen der tager sådan noget alvorligt, kan det jo betyde, at mennesker, som har lyst til at kanalisere eller som har evnen til det, og det har vi jo alle sammen dybest set, de afholder sig fra  at gøre det. Jeg synes egentlig, at det er ret slemt at ville fortælle andre mennesker, at de skal ikke selv  forsøge at få kontakt med det guddommelige...?

Ja,for de har ikke tid alligevel, og jeg har også hørt, at man må hellere spørge en engel, for de kan så overbringe beskeden til mestrene eller til Gud, men der er jo ingen grund til at gå omveje, vi kan gå direkte til vor fader selv, hvis det er det, vi vil - i vores tanker, og det kan alle mennesker, alt andet er en stor illusion og nogle begrænsninger, som ligger hos nogle mennesker.
Men der er meget af det, desværre, både på internettet og i bøger, og det er misforstået temmelig meget, så jeg er glad for , at du spørger om det, for jeg synes det er temmelig vigtigt.

Der er en anden ting, jeg har tænkt på i forbindelse med den her udtalelse, og det er det man kan kalde metafyikken. For når man siger sådan der, at "mestrene har ikke tid", så er der da nogle ting, man har misforstået omkring tid og rum - og de her mestre, for udtalelsen bygger, så vidt jeg kan se, på en opfattelse af, at mestrene kun kan være et sted ad gangen. Hvad mener du om det ?
Er det rigtigt, at mestrene kun kan være et sted ad gangen ?
Nej, det er også noget sludder, mestrene kan være mange steder på en gang, og det kan vi to også og alle dem, der sidder og lytter, det er bare ikke alle, der ved det. Det er igen et bevidsthedsspørgsmål,fordi alt er jo energi, vi er energi, og selv om vi to sidder her i studiet og lytterne sidder hjemme i sofaen eller hvor de nu sidder, så kan vi altså også godt færdes andre steder, på nogle andre planer i den åndelige verden, nolge andre frekvenser. Og nogle er klar over det, vi er måske lidt mere klar over det end nogle andre, og nogle de aner det ikke, men selv dem, der ikke ved det er jo også af og til nogle andre steder. Jeg kan give dig et eksempel på det: Når vi sover, når kroppen finder hvile om natten, der bevæger vi os alle sammen ind på det astrale plan, som det kaldes. Og det er også der man kan opleve mareridt fx, på de lavere astrale planer, og man kan også opleve skønnne og rare ting, og det gør alle uanset om de tror på det eller ej. Fortsættes næste side